Forse veranderingen zijn onontkoombaar om de zorg toegankelijk te houden. Door de corona-uitbraak wordt dit nog beter zichtbaar, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar jaarlijkse stand van de zorg.

Het huidige zorgstelsel biedt voldoende ruimte, maar de financiële prikkels in de bekostiging moeten gericht worden op de meerwaarde die zorg heeft voor de patiënt. Pas wanneer de financiën passende zorg stimuleren, zullen trajecten als Zinnige zorg en de Juiste zorg op de Juiste plek hun volle potentieel bereiken. Hiervoor is goede en actuele informatie nodig. Daarvoor is meer regie van de overheid noodzakelijk.

Aanpassing binnen huidige stelsel

Een van de actuele problemen is de productieprikkel voor zorgaanbieders. Het loont om meer zorg te geven dan nodig is. De NZa wil daarvan af en ziet voldoende mogelijkheden om binnen het huidige stelsel aanpassingen te doen. Zorgverzekeraars maken nog te weinig gebruik van de mogelijkheden om afspraken te maken over uitkomsten van de zorg en te investeren in innovatie.

Toegang tot zorg onder druk

De toegankelijkheid van zorg staat op dit moment erg onder druk vanwege de corona-uitbraak. Maar, ook daarvoor nam de druk op de zorg, de zorgprofessionals en mantelzorgers toe. Er zijn steeds meer mogelijkheden voor behandeling en onze bevolking wordt ouder. De kosten stijgen en de wachttijden lopen op. Het personeelstekort in de zorg is niet alleen op te lossen door nóg meer mensen op te leiden, aldus de NZa.

Meer informatie