11 maart 2014

Vanaf maart 2014 staat op www.iknl.nl de meest relevante informatie bij elkaar voor het verbeteren van palliatieve zorg in het ziekenhuis. Daarnaast kunnen de adviseurs van IKNL meedenken bij palliatieve vraagstukken in organisaties.

Bundelen van informatie

In steeds meer ziekenhuizen ontstaan initiatieven om palliatieve zorg intern meer op de kaart te zetten en de kwaliteit van de geboden zorg te verbeteren en te borgen. Om ziekenhuizen hierbij te ondersteunen heeft IKNL alle informatie over palliatieve zorg op één plek beschikbaar gesteld, zoals artikelen, rapporten, beleidsdocumenten, instrumenten en methodieken. Maar ook goede voorbeelden ter inspiratie, onderverdeeld in:

  • Aanleiding om de palliatieve zorg te verbeteren
  • Verbeteren van de organisatie op ziekenhuisniveau
  • Verbeteren van de organisatie op afdelingsniveau
  • Inhoudelijke informatie over palliatieve zorg

Met het beschikbaar maken van deze informatie wil IKNL helpen het draagvlak voor palliatieve zorg te vergroten en plannen te onderbouwen en te concretiseren.

Meer informatie