In Nederland krijgen elk jaar meer dan 10.000 mannen prostaatkanker. In de praktijk blijkt dat de zorg per ziekenhuis verschilt. Niet overal worden optimale resultaten behaald volgens de Prostaatkankerstichting.nl (PKS).

De prostaatkankerzorg is van hoog niveau in Nederland, maar kan nog beter. Daarom presenteerde PKS onlangs tijdens een symposium haar eigen visie over optimale zorg bij prostaatkanker, gezien door de ogen van de patiënt.

Expertcentra en partnerziekenhuizen

PKS vindt dat prostaatkankerzorg alleen mag worden uitgevoerd mag door een
multidisciplinair team van gesubspecialiseerde professionals die volledig zijn toegewijd aan prostaatkanker. Deze teams werken in expertcentra of daaraan gelieerde ziekenhuizen, waaraan PKS hoge eisen stelt inzake cultuur en infrastructuur. Zaken als actieve participatie aan wetenschappelijk onderzoek, innovatie, transparantie (Value Based Health Care) en patiëntparticipatie (samen beslissen, het meten en bespreken van patiëntervaringen) zijn hierbij standaardonderdeel van de zorg.

Expertcentra prostaatkanker

PKS bepleit dat alle behandelmogelijkheden, samen met precisiediagnostiek en nazorg, onder één dak gecombineerd worden in één expertcentrum. Dit biedt garanties voor een breed gewogen behandeladvies dat onafhankelijk is van lokale voorkeuren of behandelmogelijkheden. Eventueel kunnen onderdelen van de zorg in partnerziekenhuizen uitgevoerd worden op basis van shared-care-afspraken en gelijkwaardige hoge standaarden voor de professionals, teams en infrastructuur en cultuur.

Volumenormen diagnostiek en behandeling

Om expertzorg te realiseren, hebben expertcentra enig volume nodig van staf en patiënten om de benodigde deskundigheid en infrastructuur te verkrijgen. Volume is daarom een onderdeel van de visie van PKS, zowel voor diagnostiek als voor behandelingen. Zo dient een goede operateur volgens PKS minstens 50 operaties per jaar uit te voeren, liever nog 100. In de huidige richtlijn wordt volstaan met een minimum van 20 per ziekenhuis. Ook zou een expertcentrum ten minste 1.000 nieuwe prostaatkankerpatiënten per jaar in zorg moeten hebben en ten minste 100 prostaatkankerpatiënten in systemische behandeling.

Verbetermogelijkheden diagnostiek en behandeling

Cruciaal voor de behandelkeuzes van prostaatkankerpatiënten is een juiste diagnosestelling volgens PKS. Essentieel daarbij zijn:

  • Subspecialisatie en dedication van de betrokken diagnostici;
  • Gebruik van de nieuwste technieken;
  • Optimaal inzetten van de MRI;
  • Multidisciplinair vaststellen van de diagnose (met behandeladviezen).

Balans overleven en kwaliteit van leven

Er zijn veel goede behandelmogelijkheden voor patiënten met prostaatkanker. PKS vraagt meer aandacht voor de complexe balans tussen overleven en optimale kwaliteit van leven. Als er sprake is van laagrisico-prostaatkanker, kan
volstaan worden met actief observeren. Maar als de ernst van de aandoening dat niet toelaat, dan wordt veelal gekozen uit opereren of bestralen. Wanneer de ziekte al is uitgezaaid, dan zal hormoontherapie worden ingezet, eventueel in combinatie met chemotherapie. Deze behandelingen kunnen grote, blijvende gevolgen hebben voor de patiënt, zoals impotentie, incontinentie en ernstige darmproblemen. In Nederland kan op dit vlak nog veel verbeterd worden. Vandaar de oproep van PKS voor expertcentra voor prostaatkankerzorg.

Meer informatie