Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en Zorginstituut Nederland slaan de handen ineen om de tijd vanaf registratie tot en met vergoeding van een geneesmiddel te verkorten in de pilot ‘Parallelle Procedures CBG-ZIN’.

In samenwerking met onder andere de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en HollandBIO wordt gezocht naar geneesmiddelen die bij het Europees medicijnagentschap (EMA) worden ingediend en voor een beoordeling door het Zorginstituut in aanmerking komen.

Intensievere samenwerking

Door een aantal aanpassingen in de pilot is de verwachting dat de tijd totdat innovatieve behandelingen voor de patiënt beschikbaar zijn, wordt ingekort. Bijvoorbeeld:

  • Door een parallelle procedure voor registratie- en vergoedingstrajecten, in plaats van de huidige opeenvolgende processen.
  • Daarnaast wordt gestreefd naar meer synergie in de procedures en
  • Het voorkomen van dubbel werk in de verschillende trajecten.

Registratie- en vergoedingstraject

Het registratietraject en het vergoedingstraject kennen verschillende procedures. Maar ook inhoudelijk zijn de rollen en taken van het CBG en het Zorginstituut verschillend. Zo beoordeelt het CBG de kwaliteit, werking en veiligheid van een geneesmiddel, voordat zij een handelsvergunning verleent. Het Zorginstituut beoordeelt voor apotheekgeneesmiddelen als ziekenhuisgeneesmiddelen of deze voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking komen. Naast een oordeel over de therapeutische waarde van een geneesmiddel beoordeelt het Zorginstituut de indiening van een budget impact analyse (BIA) en een farmaco-economische analyse en oordeelt hiermee over de onderbouwing van de kosteneffectiviteit van een geneesmiddel.

Samenwerking CBG en Zorginstituut

De verschillende procedures, rollen en taken tussen beide organisaties en het vervroegen van het vergoedingstraject vraagt om een intensievere samenwerking tussen het CBG en het Zorginstituut. Maar het vergt ook een intensievere samenwerking met het bedrijfsleven om zo’n parallel traject mogelijk te maken.

Voorloper in Europa

Met een parallel registratie-vergoedingstraject zou Nederland voorop lopen binnen Europa. Een dergelijke interactie tussen registratie- en vergoedingsautoriteiten lijkt nog nauwelijks van de grond te komen binnen de EU. Het CBG en het Zorginstituut verkennen met onder andere de farmaceutische industrie, de mogelijkheden om een parallelle procedure vorm te geven. De verwachting is dat de komende 2 jaar een beperkt aantal innovatieve geneesmiddelen de pilot zullen doorlopen.

Meer informatie