Pilot bevolkingsonderzoek darmkanker uitgesteld

1 mei 2013 – De pilot bevolkingsonderzoek darmkanker is uitgesteld, zo meldt de minister van VWS op 26 april jl. in haar brief aan de Tweede Kamer over de voorbereiding op het bevolkingsonderzoek naar darmkanker waartoe zij op 25 mei 2011 heeft besloten. Aanleding is een tussentijds advies over een pilot bevolkingsonderzoek naar darmkanker van de Gezondheidsraad.

Kwaliteit en aanbesteding

Sinds mei 2011 zijn vele partijen onder leiding van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM aan de slag om het project voor te bereiden. Op alle onderdelen van het bevolkingsonderzoek zijn kwaliteitseisen opgesteld en afspraken gemaakt.

Ook zijn de aanbestedingsprocedures afgerond voor de verpakking, de ontlastingstest en analyse en de database. Dit hele systeem wordt voorafgaand aan de start van het bevolkingsonderzoek getest in een pilot.

Advies Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad heeft in zijn advies over die pilot (april jl.) vooral gekeken naar de ontlastingstest. De Raad heeft geadviseerd om een vergunning te verlenen, maar geoordeeld dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs beschikbaar is dat de gekozen test, de FOB Gold, in een bevolkingsonderzoek goed presteert. In de aanbestedingsprocedure zijn eisen gesteld aan de kwaliteit van de test: meet de test wat die moet meten, namelijk bloedsporen in de ontlasting, zonder teveel fout-positieve of fout-negatieve uitslagen (sensitiviteit en specificiteit).

Aanvullend onderzoek nodig

Gelet op de onduidelijkheid over de ontlastingstest, is de minister het met de Gezondheidsraad eens dat de FOB Gold in de Nederlandse bevolkingsonderzoeksetting moet worden getest. Vertrouwen in de kwaliteit van een bevolkingsonderzoek is immers essentieel voor een hoge opkomst. Daarom wordt de test uitgebreid gemonitord. Er zal aanvullend onderzoek nodig zijn om aan het advies van de Gezondheidsraad tegemoet te komen.

Uitstel pilot

Hoe nader onderzoek naar de FOB Gold het beste ingericht kan worden, bespreekt de minister met de Gezondheidsraad en andere experts. Zij streeft ernaar dit met zo min mogelijk vertraging en zo groot mogelijk draagvlak en passend binnen de financiële kaders te doen. Dit betekent wel dat de pilot om het systeem van het bevolkingsonderzoek te testen niet op 1 mei kan starten.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee