Pijnprotocol voor oncologiepatiënten

13 juli 2010Het Erasmus MC heeft een multidisciplinair pijnprotocol ontwikkeld voor poliklinische oncologiepatiënten met als doel de pijnbehandeling maar ook de psychosociale last van deze patiënten te verbeteren.

Verpleegkundig onderzoeker Wendy Oldenmenger en internist-oncoloog dr. Karin van de Rijt van de Interne Oncologie van het Erasmus MC kregen vorig jaar ruim een miljoen euro subsidie van het Innovatieplatform van VWS voor het ontwikkelen van een integrale aanpak van pijn bij kankerpatiënten gebruikmakend van de nieuwe mogelijkheden van het elektronisch patiëntendossier. Inmiddels is er een programma ontwikkeld dat nu op diverse poli’s van het ziekenhuis draait.

Bij een bezoek aan de poli beantwoordt elke patiënt op een touchscreen een aantal vragen over pijn en welbevinden. Die antwoorden komen terecht in het elektronisch patiëntendossier. Is er sprake van pijn of psychosociale last, dan krijgt elke professional die het EPD van die patiënt opent een alarm dat er actie moet worden ondernomen. Via een elektronisch protocol wordt de professional geholpen de juiste stappen te zetten zodat de patiënt uiteindelijk de juiste hulp krijgt. Dat kan betekenen dat de pijn adequaat wordt bestreden, maar het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat de patiënt wordt verwezen naar de geestelijke verzorging, de psycholoog of naar de pijnverpleegkundige die de patiënt leert omgaan met de pijn.

Volgens Wendy Oldenmenger wordt nog vrijwel nergens op poli’s gestandaardiseerd pijn gemeten bij oncologiepatiënten. Dankzij de subsidie komt het multidisciplinaire pijnprotocol ook beschikbaar voor andere ziekenhuizen.

Bron: MedNet, 8 juli 2010

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee