Bij de behandeling van vormen van longkanker wordt tegenwoordig gebruikgemaakt van ’targeted therapy’ met chemotherapie in tabletvorm. Er is een nieuwe techniek ontwikkeld om na te gaan of deze medicijnen de tumor bereiken. Aan de medicijnen wordt een radioactief stofje gehangen. Via een PET-scan kan vervolgens bekeken worden of de medicijnen de tumor bereiken en de behandeling effect kan hebben. Hiermee kan het afnemen van een – voor de patiënt belastend – longbiopt zelfs achterwege blijven. Longarts Idris Bahce promoveerde op dit onderzoek op 22 mei bij VUmc.

Targeted therapy

Bij de behandeling van uitgezaaide kanker, met name longkanker, is het belangrijk om de kenmerken van de kanker te achterhalen door het nemen van een biopt uit de tumor. Op basis van bepaalde kenmerken kunnen patiënten met longkanker namelijk behandeld worden via ’targeted therapy’ met chemotherapie in tabletvorm. Deze tabletten werken beter en veel langer dan de klassieke chemotherapie via een infuus. Soms is het lastig of zelfs onmogelijk om een biopt van de turmor te nemen. In deze gevallen kunnen patiënten nu nog geen ’targeted therapy’ krijgen. Om zonder biopt toch te kunnen inschatten of deze gerichte therapie zal werken bij een patiënt, worden er nieuwe voorspellende technieken ontwikkeld.

Beeldvormende technieken

Zo’n nieuwe techniek is het radioactief markeren van de ’targeted therapy’-medicijnen en deze in de patiënt volgen via een bepaalde manier van beeldvorming (Positron Emissie Tomografie; PET).

Idris Bahce deed onderzoek naar deze techniek. “Mijn onderzoek laat zien dat tumoren waarbij een bepaald tablet (erlotinib) effectief is, een hoger radioactief signaal afgeven dan tumoren waarbij het medicijn niet werkt. Hierdoor verwachten we, in de toekomst, via een PET-scan na te gaan of een patiënt baat zal hebben bij het medicijn en hoeven we geen tumorbiopten af te nemen.”

Radioactief gelabelde medicijnen

Bahce: “Naast het VUmc Imaging Center zijn er wereldwijd misschien vier of vijf andere centra die dit soort klinisch onderzoek doen met radioactief gelabelde medicijnen bij longkanker. Dat komt doordat radioactieve stoffen (isotopen) ter plekke gemaakt moeten worden die meteen gekoppeld worden aan het medicijn. Ook is het belangrijk dat je daarna direct kwaliteitscontroles kan uitvoeren en vervolgens het medicijn snel kan toedienen aan de patiënt.”

VUmc Imaging Center

Op dit moment vordert de nieuwbouw van het VUmc Imaging Center Amsterdam volgens schema. Het gebouw gaat in 2019 open. De grootste winst zal er zijn voor patiënten met kanker, hersenaandoeningen of hart- en vaatziekten. Met behulp van de nieuwste beeldtechnieken wordt therapie nog beter afgestemd op de betreffende patiënt.

Meer informatie