PET-scan maakt werking en gedrag oncolytica zichtbaar

10 juli 2012 – Met Positron Emissie Tomografie (PET) is het mogelijk om de werking en het gedrag van chemotherapeutica te volgen in het lichaam. PET-scans kunnen daarmee waardevol zijn bij het opstellen van een geïndividualiseerd behandelplan voor patiënten met kanker. Dit concludeert Astrid van der Veldt in haar proefschrift Towards personalized treatment planning of chemotherapy: (11C)docetaxel PET studies in lung cancer patients (ISBN 9789461913197).

Voorkomen zinloze behandelingen

Omdat anti-kankermiddelen niet werkzaam zijn in een groot aantal patiënten en een behandeling met deze middelen vaak gepaard gaat met (ernstige) bijwerkingen, is er behoefte aan een techniek die kan aangeven welke patiënten baat hebben bij een bepaalde behandeling en welke patiënten niet. Positron emissie tomografie (PET) is een beeldvormende techniek die waardevol zou kunnen zijn bij het opstellen van een geïndividualiseerd behandelplan voor patiënten met kanker.

Daartoe wordt een dosis van een anti-kankermiddel gelabeld met een positron emitter zodat het betreffende anti-kankermiddel met de PET-scanner zichtbaar gemaakt kan worden in het lichaam. Dergelijke radioactief gelabelde anti-kankermiddelen worden dan gebruikt om de processen die deze middelen in het lichaam van patiënten ondergaan via beeldvorming te meten.

Timing en volgorde behandelingen

In dit proefschrift wordt het gebruik van een nieuw radioactief gelabeld anti-kankermiddel, [11C]docetaxel, onderzocht in patiënten met longcarcinoom. Het gebruik van PET-scans en radioactief gelabeld docetaxel maakt het mogelijk om de opname van een therapeutische dosis docetaxel in de tumor te voorspellen. Verder toont het proefschrift aan dat toediening van de angiogeneseremmer (remmer van bloedvatgroei) bevacizumab de opname van het daarna gegeven radioactief docetaxel in tumoren significant doet verminderen. Dat zou betekenen dat toediening van bevacizumab vóór docetaxel de effectiviteit van de behandeling met docetaxel zou verminderen.

De studies in dit proefschrift bieden een goed raamwerk voor de klinische validatie van andere gelabelde anti-kankermiddelen. Daarnaast is het van belang dat toekomstig onderzoek wordt gericht op het definiëren van de optimale tijdstippen voor de toediening van angiogeneseremmers, zodat deze middelen zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet bij de behandeling van patiënten met een kwaadaardige aandoening.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee