De minister moet toegang tot werkende medicijnen garanderen, aldus een oproep van Patiëntenfederatie Nederland naar aanleiding van het bericht dat dure medicijnen niet meer automatisch worden vergoed.

Pakketsluis

Minister Bruins gaat dure medicijnen in het ziekenhuis niet meer automatisch vergoeden. Hij wil dat nieuwe medicijnen die meer dan 50 duizend euro per behandeling per jaar kosten standaard in de sluis komen.

Onderhandelen over prijs

Deze maatregel geldt voor medicijnen die de samenleving jaarlijks meer dan 40 miljoen euro kosten. Zolang het middel in de sluis zit, wordt het niet standaard vergoed. In die tijd wil de minister met de fabrikant over de prijs onderhandelen.

Geen onnodige vertraging behandeling

Patiëntenfederatie Nederland heeft begrip voor de maatregel van de minister maar wil wel dat de minister garandeert dat patiënten tijdig toegang hebben tot een voor hen werkend medicijn. Voorop moet staan dat patiënten tijdig over innovatieve, werkzame en bij hen passende medicijnen kunnen beschikken.

“Het moet niet zo zijn dat de onderhandelingen over de prijs de toegang tot het medicijn onnodig vertragen,” zegt directeur Dianda Veldman. “Dat betekent dat er op tijd moet worden gestart met de onderhandelingen over de vergoeding. Desnoods moet het ministerie de capaciteit maar vergroten om de onderhandelingen over nieuwe medicijnen te versnellen.”

De nieuwe regel gaat niet alleen gelden voor dure medicijnen. Maar ook voor een relatief goedkoop medicijn, dat door miljoenen mensen wordt gebruikt. Ook dan kan de totale kostprijs boven de 40 miljoen per jaar uitkomen en zal dus over de prijs moeten worden onderhandeld.

Meer informatie