Patiënten met ongeneeslijke kanker willen heldere maar ook empathische gesprekken met hun oncoloog. Directief en vaag taalgebruik ervaren ze als schadelijk. Aldus een studie van Universiteit Leiden en het Nivel

Geen jargon en vage beloftes

Het geven van informatie zonder aandacht te hebben voor de emotionele impact, of zonder tijd te reserveren om de informatie te verwerken, kan schadelijk zijn, net als het gebruik van jargon en vage beloftes. In plaats van “Ik zal u bellen,” kan een arts bijvoorbeeld beter zeggen: “Ik zal u morgen tussen 4 en 5 bellen, zodra ik het heb besproken met het team.”

Prognoses

Patiënten verschillen van mening over de vraag of een arts ook in een vroeg stadium van de ziekte moet zeggen dat kiezen om je niet te laten behandelen ook een optie is: 49 procent vindt dit schadelijk terwijl 44 procent het verzwijgen van deze optie juist schadelijk vindt.

Ook over communiceren over de prognose wordt verschillend gedacht. Ongeveer de helft van de patiënten vindt het onwenselijk dat een arts te expliciet benoemt wat de prognose is. De andere helft vindt dat juist wenselijk. In deze situaties is het voor artsen dan ook raadzaam eerst te vragen in hoeverre de patiënt hierover wil praten.

Indien mogelijk willen patiënten graag van hun arts horen of er nog alternatieven zijn en wat de voor- en nadelen daarvan zijn. Patiënten zijn verdeeld over wie het laatste woord moet hebben over de keuze van de behandeling. 

Meer informatie