18 september 2015

Patiënten zijn over het algemeen tevreden met de zorg als zij medicijnen tegen kanker krijgen. De informatievoorziening en begeleiding zijn goed. Wel vinden ze de wachttijden in de apotheek soms te lang. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL en het VUmc onder patiënten en apothekers.

Bij aanvang van de behandeling van kanker bespreken apotheekmedewerkers vaak de werking van het medicijn, mogelijke interacties met andere medicijnen en hoe belangrijk het is om de geneesmiddelen op de juiste manier in te nemen. Minder aandacht is er voor de gevolgen als patiënten de geneesmiddelen niet goed innemen.

Therapietrouw

Volgens NIVEL-onderzoeker Liset van Dijk is het belangijk om ook na aanvang van de behandeling goed door te vragen naar ervaringen van patiënten met de medicijnen, zoals bijwerkingen. Nu zijn het vooral artsen en verpleegkundigen die vragen naar bijwerkingen. Hier liggen voor apothekers kansen om patiënten te begeleiden bij het goed innemen van hun medicijnen.

Bewaking

Apothekers zorgen ervoor dat patiënten medicijnen goed en veilig innemen. Wel zijn er nog verbeteringen mogelijk. Zo is het belangrijk te checken welke medicijnen patiënten gebruiken, bijvoorbeeld zelfzorgmedicijnen  – die kunnen de werking van de kankermedicatie namelijk beïnvloeden – of om na te vragen of ze hun medicatie (nog) wel nemen. Aan vijf op de zes patiënten in het onderzoek is dit gevraagd.

Wachttijden

De wachttijden in de apotheek worden soms als te lang ervaren. Vooral door mensen die in de apotheek in of bij het ziekenhuis hun recept ophalen. Deze bevinding is belangrijk omdat vanaf 1 januari 2015 ziekenhuizen volledig verantwoordelijk zijn voor de financiering en levering van orale medicatie tegen kanker.

Meer informatie