Kankerpatiënten die een DNA-onderzoek laten doen, krijgen genetische informatie die relevant kan zijn voor hun ziekte en behandeling. Maar zo’n DNA-onderzoek levert meer genetische informatie op. Bijvoorbeeld over een verhoogd risico op andere aandoeningen, als hart- en vaatziekten en dementie. Promotieonderzoek van het UMCU Cancer Center wijst uit dat de meeste mensen ook díe informatie willen weten.

DNA informatie

Bij de behandeling van kanker wordt steeds meer gebruik gemaakt van informatie uit het DNA. Patiënten kunnen daardoor vaker therapie op maat krijgen: een behandeling afgestemd op hun genetische eigenschappen en eventuele veranderingen daarin of die van de tumor. DNA-onderzoek kan ook informatie over andere genetische veranderingen opleveren, de zogenaamde bijvangst. Die bijvangst kan bijvoorbeeld wijzen op een verhoogd risico op erfelijke vormen van kanker, hart- en vaatziekten en dementie.

Wens om meer informatie

Uit onderzoek van het UMC Utrecht en het Antonie van Leeuwenhoek (AvL) blijkt dat de meerderheid van de patiënten ook daarover informatie wil krijgen.

Uitbreiden informed consent-procedure

Onderzoeker Rhodé Bijlsma en collega’s adviseren op basis van hun onderzoek om de informed consent-procedure waarmee patiënten toestemming geven voor DNA-onderzoek, aan te vullen met het opnemen van verschillende categorieën van genetische bijvangst. “Als je patiënten van tevoren expliciet vraagt over welke soort genetische bijvangst zij informatie wensen, stel je hen in staat een bewuste keuze te maken”, aldus Bijlsma.

Meer informatie