Patiëntenorganisaties brengen kwaliteit kankerzorg in kaart

30 maart 2012 – De kwaliteit van de oncologische zorg verschilt per ziekenhuis. In de online Patiëntenwijzers maken de kankerpatiëntenorganisaties kenbaar wat patiënten anno 2012 mogen verwachten van de kankerzorg en wat de verschillen zijn tussen de ziekenhuizen.

Patiëntenorganisaties voor mensen met bloed- en lymfklierkanker, dikkedarmkanker en borstkanker hebben bekeken of de zorg in de Nederlandse ziekenhuizen voldoet aan hun verwachtingen. Zij geven daarover informatie in een patiëntenwijzer.

Verschillen

In de patiëntenwijzers geven de betrokken patiëntenorganisaties weer wat patiënten mogen  verwachten van de kankerzorg in een ziekenhuis. Bovendien geeft de patiëntenwijzer inzicht in de verschillen tussen de ziekenhuizen. Zo kunnen mensen met kanker bekijken wat zij belangrijk vinden in de zorg en welk ziekenhuis dat biedt.

 

Voorwaarden voor goede zorg

De patiëntenwijzer geeft aan welke ziekenhuizen voldoen aan de ‘minimale voorwaarden voor goede zorg’ die de patiëntenorganisaties hebben opgesteld. De gegevens zijn gebaseerd op een vragenlijst, die naar alle Nederlandse ziekenhuizen is verstuurd. De minimale voorwaarden en vragenlijsten zijn besproken met vertegenwoordigers van de relevante beroepsverenigingen van specialisten en verpleegkundigen.

Kwaliteit

De patientenwijzer stimuleert bewustwording onder patiënten en de kwaliteit van kankerzorg. In maart 2010 voldeed 40% van de ziekenhuizen aan de gestelde ‘minimale voorwaarden voor goede zorg’. Anderhalf jaar later was dat 85%. Ook nu is de verwachting dat de ziekenhuizen hun zorg (snel) verbeteren op punten die de patiëntenorganisaties belangrijk vinden. 33 ziekenhuizen hebben de darmkankerzorg al zo georganiseerd dat zij voldoen aan de voorwaarden van 2012. Voor de zorg aan mensen met bloed- of lymfklierkanker zijn dat 25 ziekenhuizen.

Zorg verder verbeteren

Nog niet alle ziekenhuizen voldoen aan de aangescherpte voorwaarden. Bij patiënten met bloed- en lymfklierkanker wordt de huisarts niet altijd binnen vijf werkdagen na ontslag of na instelling of wijziging van een behandeling geïnformeerd. De patiëntenorganisaties vinden dit essentieel voor veilige en patiëntgerichte (keten)zorg.

Bij de zorg aan mensen met darmkanker is een voorwaarde van de patiëntenorganisaties dat verschillende zorgverleners gezamenlijk bespreken wat voor de individuele patiënt de beste behandeling is. Een chirurg kan een ander perspectief hebben dan de radiotherapeut. Multidisciplinair overleg is toch nog niet in ieder ziekenhuis naar wens van de patiëntenorganisaties georganiseerd.

Bronnen

Patiëntenwijzers

Meer weten

Nieuwsbrief Kwaliteitsindicatoren Oncologie 2012

  • Bekijk de nieuwsbrief hier
Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee