Het netwerk PATH (Predictieve Analyse voor THerapie) is een samenwerkingsverband tussen 35 pathologieafdelingen, oncologen, longartsen, PALGA en IKNL om de moleculaire, predictieve diagnostiek in Nederland te verbeteren.

Focus

Het netwerk focust op moleculaire analyses die belangrijk zijn voor de therapiekeuze bij patiënten met colorectaal carcinoom, niet-kleincellig longcarcinoom, melanoom, of gastro-intestinale stromaceltumoren. Mutaties in het DNA van een tumor kunnen voorspellen welke patiënten wel of geen baat hebben bij de behandeling met doelgerichte therapieën. Onderzocht wordt hoe deze moleculaire analyses worden uitgevoerd en gebruikt voor het selecteren van de meest adequate behandeling.

Monitoren pathologieverslagen

Naast het bouwen van een eenduidige infrastructuur, monitort PATH sinds oktober 2017 pathologieverslagen waarin moleculaire analyses zijn gerapporteerd. Bevindingen van predictieve analyses bij colorectaal carcinoom, niet-kleincellig longcarcinoom, melanoom, en gastro-intestinale stromaceltumoren worden geannoteerd en teruggekoppeld aan de deelnemende pathologieafdelingen.

De annotatie van de pathologieverslagen is van belang voor het generen van dergelijke spiegelinformatie. Deze gegevens staan ook centraal om de mate van het gebruik van predictieve testen en het testresultaat te onderzoeken.

Samenwerking PATH, PALGA en IKNL

Om meer inzicht te krijgen, worden gegevens uit de pathologieverslagen gekoppeld aan de klinische gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie. Hiervoor is een samenwerking tussen PATH, PALGA en IKNL opgezet. In het voorjaar van 2019 wordt de eerste datalevering van de gekoppelde gegevens verwacht en kan worden gestart met analyses.

PATH

PATH staat voor Predictieve Analyse voor Therapie en heeft als doel om met een gecoördineerde aanpak precisiemedicijnen beter toegankelijk te maken voor alle patiënten met kanker in Nederland.

Meer informatie