Het samenwerkingsverband PATH (Predictieve Analyse voor THerapie) richt zich op moleculaire analyses, die belangrijk zijn voor therapiekeuze van patiënten met kanker, zoals melanoom.

Mutaties in het DNA van een tumor voorspellen welke patiënten wel of geen baat zullen hebben bij de behandeling met doelgerichte therapieën. Naast melanomen richt het project zich op colorectaal carcinoom, niet-kleincellig longcarcinoom en gastro-intestinale stromaceltumoren. (Bron: IKNL)

Pathologieverslagen

Voor melanoom heeft PATH in de periode van 1 jaar ~1200 verslagen met moleculaire analyses verzameld. Veelal wordt een mutatie in BRAF (~45%) gerapporteerd. Dit betreft vaak de hotspot mutatie BRAFV600E of BRAFV600K.

BRAF mutaties

Patiënten met deze BRAF mutaties kunnen worden behandeld met BRAF/MEK-remmercombinaties. Maar, er worden ook mutaties op andere posities in BRAF gerapporteerd, die in tegenstelling tot de BRAFV600E/K mutaties, niet allemaal de activiteit van BRAF verhogen. Naast mutaties in BRAF worden ook mutaties in andere genen gerapporteerd, zoals NRAS of KIT.

Keuze behandeling

Dit project brengt niet alleen de resultaten van moleculaire testen in kaart, maar onderzoekt ook hoe deze bevindingen worden gebruikt in therapiekeuze.

PATH

PATH is een samenwerkingsverband tussen 35 pathologieafdelingen in Nederland, oncologen, longartsen, PALGA en IKNL om moleculaire predictieve diagnostiek in Nederland te optimaliseren.

Meer informatie