9 maart 2015

Hoe bereiken we in Nederland dat mensen in de laatste periode van hun leven passende zorg krijgen, die aansluit bij hun wensen? Het vandaag verschenen rapport Niet alles wat kan, hoeft biedt handvatten.

Is behandelen nog realistisch?

Wanneer houdt medisch ingrijpen op zinvol te zijn? Staan arts en patiënt voldoende stil bij de kwaliteit die het leven voor de patiënt heeft na een voorgenomen behandeling? Gaat hun gesprek ook over de beperkingen die de behandeling kan opleveren voor het functioneren en de kwaliteit van leven? En over de vraag of zo’n behandeling nog realistisch is?

Te vaak verder behandelen

Vaak worden deze vragen onvoldoende besproken en kiezen hulpverlener en patiënt voor de weg van verder behandelen, constateert een stuurgroep met vertegenwoordigers van patiënten, artsen, verpleegkundigen en ouderen in het rapport Niet alles wat kan, hoeft.

Maatregelen voor passende zorg

De betrokken organisaties benoemen maatregelen om te stimuleren dat mensen in de laatste periode van hun leven wél passende zorg krijgen. Op de volgende vijf punten wil de stuurgroep als eerste vooruitgang boeken:

  • Aanvaarden van en het praten over levenseinde wordt gewoner
  • Wensen van patiënten worden verhelderd en de samenwerking, inclusief overdracht, verbeterd
  • Beslissingen neem je samen: het proces van besluitvorming wordt verbeterd
  • Richtlijnen zijn niet alleen gericht op ‘doen’, maar ook op ‘laten’
  • Zorgstelsel wordt minder gericht op productie en meer op passendheid (bron KNMG)

Meer informatie