Parel ZonMw voor bevolkingsonderzoek darmkanker

9 april 2013Prof. dr. Ernst Kuipers (hoogleraar Maag-, darm- en leverziekten Erasmus MC) en dr. Evelien Dekker (maag-, darm- en leverarts AMC) ontvingen op 11 maart 2013 de ZonMw Parel uit handen van directeur-generaal Volksgezondheid Paul Huijts van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

In diverse onderzoeken in de regio’s Rotterdam, Amsterdam en Nijmegen is de afgelopen 10 jaar onderzocht hoe een bevolkingsonderzoek naar (voorstadia van) dikkedarmkanker zo effectief en laagdrempelig mogelijk kan worden opgezet. De berekeningen wijzen uit dat een volledig ingevoerd bevolkingsonderzoek jaarlijks 1.400 sterfgevallen voorkomt en 10.000 patiënten behoedt voor een zwaardere behandeling (bron: Gezondheidsraad, 2009). Op termijn kunnen jaarlijks 2.400 sterfgevallen worden voorkomen (bron: Uitvoeringstoets RIVM, 2011).

ZonMw Parel

De ZonMw Parel heeft betrekking op door ZonMw-gesubsidieerd afgerond onderzoek naar dikkedarmkankerscreening. Vele onderzoekers en beleidsmakers speelden hierin een rol.

Dikkedarmkanker komt vaker voor

Darmkanker komt steeds meer voor. Jaarlijks komen er ruim 10.000 nieuwe patiënten bij en sterven ongeveer 5000 mensen aan darmkanker (bron: RIVM).Het gaat vooral om mensen ouder dan 55 jaar. Voor mannen is dikkedarmkanker de op één na dodelijkste vorm van kanker, voor vrouwen de op twee na dodelijkste vorm.

Vroege opsporing voor genezing

Dikkedarmkanker leent zich goed voor vroege opsporing via bevolkingsonderzoek door het langdurige voorstadium (poliep) dat goed te genezen is. Het duurt gemiddeld tien jaar voordat de poliep het stadium van een kwaadaardige tumor bereikt die zich kan uitzaaien. Dat betekent dat er een flink tijdvak is om de poliep op te sporen en te verwijderen.

Landelijke screening voor gezondheidswinst

Landelijke screening levert veel gezondheidswinst op, blijkt uit verschillende (proefbevolkings)onderzoeken die ZonMw heeft gefinancierd. Het ministerie van VWS heeft daarom in 2011 besloten tot invoering van landelijk bevolkingsonderzoek.

Het bevolkingsonderzoek zal vanaf 2013 stapsgewijs worden ingevoerd. Gestart wordt met de screening van burgers tussen 55 en 75 jaar.

Informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee