Onlangs is de stichting Onderzoek Palliatieve Zorg Nederland (PalZon) opgericht. Deze stichting is een initiatief van de acht Expertisecentra Palliatieve Zorg en Integraal Kankercentrum Nederland voor het stimuleren en uitvoeren van kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek op het gebied van palliatieve zorg.

Meer samenhang

De aanleiding voor de oprichting van PalZon is de behoefte aan meer samenhang, zichtbaarheid en slagkracht van de vele partijen die onderzoek verrichten op het gebied van palliatieve zorg.

Daarvoor is een landelijke onderzoeksagenda nodig, opgesteld in afstemming met alle relevante partijen en organisaties. Daarnaast is de stichting een aanspreekpunt voor landelijke partijen als het gaat om onderzoek, evaluaties en monitoring op het gebied van palliatieve zorg.

Het is belangrijk onderzoeksactiviteiten te bundelen, samenwerking te stimuleren en expertise te delen. Dit versterkt niet alleen de inhoudelijke samenhang, maar leidt ook tot efficiënt werken, door onder andere meer multicenterstudies en het delen van data.

Landelijke onderzoeksagenda

Tijdens de startbijeenkomst van PalZon in juni jl. is een stap gezet voor een landelijke onderzoeksagenda aan de hand van vier thema’s:

  • Organisatie van zorg
  • Kwaliteit van leven / symptoommanagement
  • Vroegtijdige zorgplanning
  • Implementatie(-onderzoek).

Meer informatie