Veel palliatieve zorg in ziekenhuizen wordt niet vergoed door hiaten in de bekostigings-systematiek. De al jaren bestaande problematiek rond palliatieve zorg en DOT’s wordt niet voor 2018 opgelost. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft aangegeven tot dan nodig te hebben om tot een structurele oplossing te komen. Betrokken zorgverleners spreken hun zorgen uit over de bekostiging van zorg in de laatste levensfase in Medische Oncologie.

Palliatieve zorg DOT

De zorg voor patiënten in hun laatste levensfase wordt alleen maar binnen het DOT-systeem voor ziekenhuisfinanciering geplaatst als er geen sprake meer is van een “actieve behandeling” van de patiënt. Met als gevolg dat veel ziekenhuizen 40 tot 80 procent van de geleverde palliatieve zorg niet uitbetaald krijgen. De palliatieve zorg aan niet-oncologische patiënten wordt zelfs helemaal niet vergoed.

Voorwaarden aan financiering

De voorwaarden die de NZa stelt aan de financiering van zorg aan mensen in de laatste levensfase, leiden in de praktijk tot problemen, zo blijkt uit het relaas van betrokkenen in Medische Oncologie. De grens tussen actieve behandeling en palliatieve zorg is niet duidelijk.

Pas in 2018 duidelijkheid

De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie en de Nederlandse Internisten Vereniging hebben suggesties gedaan voor tijdelijke verbeteringen van het huidige declaratieproces, zoals het vervangen van de huidige palliatieve zorgproducten door zorgactiviteiten. De NZa heeft de problematiek rond de bekostiging op de agenda gezet voor 2018.

Meer informatie