Farmacotherapie-Online® is een online naslagwerk met ‘state of the art’-overzichtsartikelen over de farmacotherapeutische behandeling in de tweede lijn. De recente publicatie van Dr. J.W.B . de Groot, internist-oncoloog: ‘De behandeling van gemetastaseerd colorectaal carcinoom’ (januari 2015) geeft een overzicht van de laatste ontwikkelingen. Zorgverleners kunnen zich gratis abonneren op Farmacotherapie-Online.

Meer informatie