De overlevingskans van kinderen met AML (Acute Myeloïde Leukemie) is in de afgelopen decennia flink gestegen. Onderzoekers van het Prinses Máxima Centrum en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) stelden in een nieuwe studie vast dat in Nederland die kansen zelfs bijna verdubbeld zijn.

Uit de studie, die gepubliceerd werd in wetenschappelijk tijdschrift Leukemia, kwam naar voren dat de kans op genezing van AML is gestegen van 40 procent begin jaren negentig naar 74 procent in de laatste, gemeten periode – van 2010 tot 2015.

Incidentie AML neemt toe

De incidentie van AML (het aantal nieuwe gevallen met de ziekte) is iets toegenomen onder 1- tot 4-jarigen, vertelt onderzoeker Reedijk. “Dat komt in eerste instantie omdat er überhaupt iets meer kinderen met kanker worden gediagnosticeerd. Als je kijkt naar alle vormen van kanker bij zowel kinderen als volwassenen, stijgt het aantal gevallen met 1 procent per jaar. De toename bij deze specifieke leeftijdsgroep zou onder andere verklaard kunnen worden door het relatief hoge aantal kinderen met het syndroom van Down in Nederland.”

Behandeling boekt vooruitgang

De onderzoekers constateren dat er aantoonbare vooruitgang is geboekt in het behandelen van AML bij kinderen in Nederland. De kans op overlijden daalt jaarlijks met 2,8 procent per jaar. Het overlijdensrisico volgens het meeste recente protocol is gedaald met 49 procent. De oorzaak van de daling is waarschijnlijk een combinatie van factoren, waaronder betere diagnostiek, beter gebruik van chemotherapie en ondersteunende zorg en betere therapie bij het terugkeren van AML (een recidief).

Andere behandelschema’s

De behandelschema’s zijn anders, omdat behandelaren iets beter weten welke kinderen een hoger risico hebben op een recidief. In die gevallen plannen zij de tweede kuur dichter op de eerste kuur. Ook is er meer kennis over het geven van hoge of juist minder hoge doseringen.

Daarnaast kijken behandelaren naar de eigenschappen van leukemie cellen. Door in te zoomen op deze cellen in het beenmerg, kunnen artsen voorspellingen maken over hun gedrag. Het aanpassen en verbeteren van behandelprotocollen is daarmee een ongoing proces. Ook bleek uit het onderzoek dat kinderen minder vaak sterven aan bijwerkingen van hun behandeling.

Meer informatie