De kansen op overleving van kanker zijn de afgelopen 50 jaar flink toegenomen. Aldus nieuwe overlevingscijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) over de periode 1961-2015. Ondanks de groei van de overlevingskans, geldt dit nog niet voor alle vormen van kanker. IKNL zet zich daarom samen met zorgverleners in om het perspectief van patiënten met kanker te verbeteren.

Invloed leeftijd en geslacht

De basis van deze cijfers zijn data uit de Nederlandse Kankerregistratie. Naast verschillen tussen allerlei kankersoorten tonen de overlevingstrends over de achterliggende decennia ook de invloed van het moment van diagnosestelling, leeftijd en het geslacht van patiënten.

Verdubbeling 5 jaars-overleving

Wanneer gekeken wordt naar de algehele overleving van alle vormen van kanker (ongeacht stadium) die in Nederland zijn gediagnosticeerd en behandeld, dan blijkt dat de 5-jaarsoverleving tussen 1961-1970 en 2011-2015 bijna is verdubbeld van 36% naar 64%. De 10-jaarsoverleving steeg tussen 1961-1970 en 2006-2010 van 32% naar 54%.

Stadium diagnose en overleving

Voor bijna alle vormen van kanker geldt: hoe lager het stadium bij diagnose, des te hoger de kans op een effectieve behandeling en een langere overleving. Om de kans op vroege ontdekking (dus een lager stadium) te vergroten, zijn er in Nederland bevolkingsonderzoeken geïntroduceerd voor borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker. Deze screeningsprogramma’s leveren, in combinatie met nieuwe behandelingen, een bijdrage aan vroege opsporing van kanker en daarmee betere kansen op een lange overleving.

Hogere leeftijd: slechtere overleving

Een andere trend die duidelijk naar voren komt, is dat oudere patiënten met kanker een slechtere overleving hebben dan jongere patiënten. Dit komt onder meer doordat oudere patiënten doorgaans minder fit zijn om een intensieve behandeling te volgen en af te ronden. Daarnaast hebben oudere patiënten vaker te maken hebben met bijkomende ziekten (zoals diabetes, hart- en vaatziekten). Ook worden ouderen nog vaak uitgesloten van deelname aan klinische trials, die uitsluitsel kunnen geven over de beste behandelingen voor patiënten op hogere leeftijd.

Mannen en vrouwen

Kankersoorten die uitsluitend bij mannen voorkomen (zaadbal- en prostaatkanker), vertonen een betere overleving dan de kankersoorten die uitsluitend voorkomen bij vrouwen (baarmoederhals- en eierstokkanker). In 2011-2015 lag de 5-jaarsoverleving voor zaadbalkanker op 95% en prostaatkanker op 89%, tegenover 67% voor baarmoederhalskanker en 38% voor eierstok- en eileiderkanker.

Lees het hele bericht, inclusief diverse cijferoverzichten op de website van IKNL. 

Meer informatie