Overleving volwassen kankerpatiënten stijgt

12 mei 2011 – Volwassenen met kanker overleven nu langer dan vijftien jaar geleden. Hun vijfjaarsoverleving nam toe met twaalf procent. Vroege opsporing en een verbetering van de behandeling zijn de hoofdredenen. Borstkanker, prostaatkanker en darmkanker zijn de kankervormen waarbij de toegenomen overleving het sterkst is.

De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) verzamelde in de periode 1989-2008 de gegevens van alle patiënten in Nederland met de diagnose kanker. Per type kanker berekende de NKR de relatieve overlevingscijfers, gestandaardiseerd voor de leeftijd. Hieruit blijkt dat de vijfjaarsoverleving steeg van 47 procent in de periode 1989-1993 naar 59 procent in de periode 2004-2008. De toename was bij mannen groter dan bij vrouwen.

Verschillen in overlevingswinst

Wat opvalt is de verbetering in overleving bij borst-, prostaat- en darmkanker. Bij elk van deze kankersoorten liggen daar andere oorzaken aan ten grondslag. De grootste overlevingswinst is echter geconstateerd bij patiënten met chronische myeloïde leukemie (een toename van 43 procent). De tienjaarsoverleving is bij veel kankersoorten niet veel lager dan de vijfjaarsoverleving. Dit geldt niet voor de diverse vormen van hematologische kanker (multipel myeloom, leukemie, lymfklierkanker) en in situaties waarbij terugkeer van de kanker ook na lange tijd nog kan plaatsvinden.

Redenen van toename overleving

Tijdige opsporing is een van de redenen voor de verbeterde overleving. Aandacht voor preventieve screening en het alert zijn op mogelijke tekenen van kanker in een vroeg stadium, dragen hier aan bij. Tweede belangrijke reden is de verbetering van de behandelmethodes in de loop van de jaren. Samen zorgen ze voor een toenemend aandeel genezen kankerpatiënten en voor patiënten die langer leven met kanker.

Leeftijdsverschillen

De overlevingskansen van oudere patiënten waren in het algemeen lager dan die van jongere. Dit geldt vooral bij kanker in het hoofd-halsgebied, eierstokkanker, leukemie en lymfklierkanker. De kloof tussen oudere en jongere patiënten groeide de afgelopen vijftien jaar. Er valt dus nog veel winst te behalen bij de oudere patiënt. Dat is, ook omdat de bevolking snel vergrijst, van groot belang.

Bron: Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), mei 2011

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee