De overleving vijf jaar na een diagnose kanker is gestegen van 64% naar 65%. Dat blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie op basis van het diagnosejaar 2013 en de overleving in 2018.

Betere diagnostiek en behandeling

Deze 5-jaarsoverleving van patiënten met kanker stijgt met gemiddeld 1% per jaar, dankzij verbeterde diagnostiek en behandelingen. De kans op overleving is fors toegenomen bij borstkanker, prostaatkanker, darmkanker, nierkanker, slokdarmkanker en ook bij veel soorten bloed- en lymfeklierkanker. (Bron: IKNL)

Kwaliteit van leven

Kankersoorten met een 5-jaarsoverleving hoger dan 80% zijn huidkanker, borstkanker, prostaatkanker en minder vaak voorkomende kankersoorten zoals hodgkinlymfoom en zaadbalkanker. Bij deze kankersoorten is er door grote kans op genezing steeds meer aandacht voor kwaliteit van leven en (het voorkomen van) klachten na kanker.

Overleving longkanker

Tot 2003 bedroeg de 5-jaarsoverleving bij longkanker slechts 12%. Na 2003 steeg de overleving langzaam. Voor patiënten uit de periode 2011-2017 wordt de 5-jaars overleving nu geschat op 21%. Voor het eerst is er een bescheiden verbetering te zien.

Meer informatie