De overlevingskansen bij adolescenten en jong volwassenen met Hodgkin lymhoom zijn in de afgelopen decennia sterk verbeterd. Bij kinderen met dezelfde ziekte was de prognose al goed en is stabiel gebleven. Dat blijkt uit onderzoek van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Incidentie neemt toe

De incidentie van Hodgkin lymfoom is iets toegenomen onder jong volwassenen sinds de jaren negentig. Dit komt overeen met de stijgende trend die zichtbaar is voor kanker in het algemeen. Een verklaring voor de toename in incidentie hebben de onderzoekers nog niet. Denkbare invloeden, zoals moderne diagnostische middelen en mogelijke toename in infecties van het Epstein-Barr virus of HIV lijken de toename niet te verklaren.

Overleving

De onderzoekers stellen in de studie dat er aantoonbare vooruitgang is geboekt in het behandelen van Hodgkin lymfoom bij jonge mensen tussen de 15 en 24 jaar. De kans op overlijden daalt met 3 tot 6 procent per jaar in deze leeftijdsgroep. Of jongeren tussen de 15 en 17 jaar behandeld zijn op de afdeling kinder- of volwassen oncologie, was niet van invloed op de overlevingskansen. Het blijft echter wel van belang om de effecten van behandeling op de lange termijn ook in de toekomst in de gaten te houden.

Meer informatie