De leeftijdgestandaardiseerde incidentie van chronische lymfatische leukemie is in Nederland tot 2003 geleidelijk blijven stijgen en bleef in de jaren daarna relatief stabiel. Dat blijkt uit onderzoek van Lina van der Straten (IKNL & Albert Schweitzer Ziekenhuis).

Nieuwe medicijnen

De relatieve overleving van deze patiënten vertoont een opgaande lijn. De hoop is daarbij vooral gevestigd op bijdragen door nieuwe medicijnen, zoals kinaseremmers en pro-apoptotische middelen.

Chronische lymfatische leukemie is de meest voorkomende vorm van leukemie bij volwassenen in Westerse landen. De levensverwachting en prevalentie van patiënten met chronische lymfatische leukemie neemt toe door:

Lina van der Straten onderzocht trends bij patiënten met chronische lymfatische leukemie in de afgelopen 28 jaar in Nederland.

Incidentie relatief stabiel

De onderzoekers concluderen dat de leeftijdgestandaardiseerde incidentie van chronische lymfatische leukemie tot 2003 geleidelijk bleef stijgen en in de jaren daarna relatief stabiel bleef. Deze trend komt overeen met waarnemingen in Denemarken en Zweden.

Overleving

Wat betreft de relatieve overleving is er volgens de onderzoekers nog geen stabiel plafond bereikt, zodat het proces van oversterfte binnen deze patiëntenpopulatie nog niet is bereikt. De hoop is gevestigd op onder meer kinaseremmers en pro-apoptotische middelen, hoewel de bijdrage van deze nieuwe medicijnen nog niet volledig kon worden geobjectiveerd in deze studie.

Meer informatie