19 juni 2014

De afgelopen dagen berichtten enkele media dat minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de overheveling van specialistische geneesmiddelen naar het ziekenhuis zou hebben stopgezet. Dit is een misverstand, aldus een publicatie van het ministerie van VWS vandaag.

Oncolytica

In 2015 worden de overige oncolytica (middelen die toegepast worden bij de behandeling van kankerpatiënten) gewoon overgeheveld conform de brief aan de Tweede Kamer van 15 mei 2014. Er is dus geen sprake van een wijziging van het beleid of stopzetting van de overheveling. De Minister zal in 2014 een brede evaluatie opstarten. Op basis daarvan wordt bekeken welke middelen na 2015 eventueel overgeheveld kunnen worden.

Meer informatie