17 oktober 2014

De minister heeft in mei 2014 aangekondigd per januari 2015 opnieuw geneesmiddelen over te hevelen naar het ziekenhuisbudget. Dan wisselt voor ruim dertig geneesmiddelen de aanspraak op farmaceutische zorg voor die van de geneeskundige zorg door medisch specialisten.

Met name orale oncolytica

2015 wordt daarmee het vierde jaar op rij waarin een groep geneesmiddelen het domein van de farmaceutische zorg verruilt voor dat van het ziekenhuis. De eerste overheveling vond plaats in januari 2012, waarna TNF-alfaremmers uitsluitend nog uit het budget van het ziekenhuis werden vergoed. In 2013 volgden groeihormonen en een aantal orale oncolytica dezelfde weg. Begin dit jaar waren de fertiliteitshormonen aan de beurt. De groep geneesmiddelen die per 1 januari aanstaande wordt overgeheveld omvat een groot deel van de orale oncolytica die nu nog in het Geneesmiddel Vergoedingssysteem (GVS) zijn opgenomen. 

Verbeter communicatie eerste en tweede lijn

In een brief aan de Tweede Kamer waarin de minister overheveling voor 2015 aankondigt, roept ze partijen op om de overdacht van de medicatiegegevens tussen eerste en tweede lijn te verbeteren omdat de patientveiligheid niet in gevaar mag komen door gebrekkige gegevensuitwisseling. Ze nuanceert de oproep door te melden dat de medicatieoverdracht bij tal van ziekenhuizen momenteel wel goed gaat. Vanuit patientenperspectief wordt voor de overgehevelde middelen de doorgaans toegenomen afstand tot de apotheek van het ziekenhuis als aandachtspunt genoemd.

11,5 miljoen euro minder

De SFK schat op basis van apotheekgegevens tot en met september 2014 dat de uitgaven over heel 2014 aan de over te hevelen orale oncolytica ongeveer 18,5 miljoen euro bedragen. Dit bedrag heeft betrekking op verstrekkingen door openbare apotheken en is ongeveer 11,5 miljoen euro minder dan de raming die de minister in mei van dit jaar opnam in de brief aan de Tweede Kamer.

De genoemde bedragen zijn inclusief farmaceutische zorgverlening, die hiervan echter nog geen 4% uitmaakt. Omdat zorgverzekeraars nog altijd een vorm van claw back hanteren, komt daarmee de netto vergoeding voor de farmaceutische zorgverlening van deze middelen ongeveer uit op nul. Met de overheveling in 2015 komen de uitgaven van naar het ziekenhuis overgehevelde middelen, sinds 2012, uit op ruim 600 miljoen euro.

Uitgaven (in miljoen euro) aan overgehevelde geneesmiddelen in het jaar voor de overheveling

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Meer informatie