Overheveling 2013 en 2014

20 december 2012 – Overhevelingslijst voor 2013 is teruggebracht van de aanvankelijk 88 oncolytica naar de volgende geneesmiddelen:

 • Abirateronacetaat
 • Bexaroteen
 • Lenalidomide
 • Everolimus
 • Nilotinib
 • Lapatinib
 • Sunitinib
 • Sorafenib
 • Dasatinib,
 • Pazopanib
 • Imatinib
 • Gefitinib
 • Somatropine
 • Mecasermine
 • Mitotaan
 • Erlotinib
   

Bepalingen overheveling 2013

Voor de middelen die in 2013 overgeheveld worden, zullen voor alle toepassingen waarvoor in het GVS aanspraak bestaat add-ons worden gemaakt. Dit geldt ook voor off-labeltoepassingen, voor zover op basis van de regelgeving er vanuit het GVS aanspraak op bestaat. Voor middelen die op dit moment in het GVS nadere voorwaarden hebben op bijlage 2, zullen er alleen add-ons komen voor gebruik binnen deze nadere voorwaarden. Als een zorgverzekeraar momenteel buiten de bijlage 2 voorwaarden een geneesmiddel vergoedt uit coulance, zullen tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar afspraken moeten worden gemaakt voor de bekostiging na de overheveling.

Overheveling 2014

Het ministerie streeft ernaar om in januari 2013 de definitieve overhevelingslijst voor 2014 bekend te maken. Veldpartijen (Nefarma, NVZ, NFU, NVZA, NVPF, NVMO, HOVON, NFK, NVOG, NfN, NVN, OMS, NIV, NPCF, KNMP, NAPCO, ZN) worden op dit moment geraadpleegd over de conceptlijst overheveling 2014.

Voor de in 2014 over te hevelen producten gaat het volgens deze lijst in elk geval om:

 • Overgebleven oncolytica
  ATC3_L01A alkylerende middelen
  ATC3_ L01B Antimetabolieten
  ATC3_L01C Alkaloiden en overige natuurlijke producten
  ATC3_L01D Cytotoxische antibiotica en verwante verbindingen
  ATC3_L01X Overige oncolytica
  ATC3_L02A Hormonen
  GNRH-antagonisten
 • Fertiliteitshormonen
 • Hematopoietische groeifactoren

En als het haalbaar is ook:

 • Immunoglobulinen
 • PAH-middelen (voornamelijk weesgeneesmiddelen)
 • Resterende weesgeneesmiddelen

Mogelijk worden ook de volgende middelen overgeheveld per 2014:

 • MS middelen
 • Hepatitis C middelen
 • Interferonen (overig)
 • Immunosuppresiva bij orgaantransplantatie
 • Antibiotica parenteraal
 • HIV middelen
 • Osteoperose/hyperparathyroidie
 • IJzerchelerende middelen
   

Complexere voorbereiding overheveling 2014

In tegenstelling tot de overhevelingen per 2012 en 2013, zullen de geneesmiddelen van 2014 niet allemaal een eigen zorgactiviteitencode (add-on) krijgen. Geneesmiddelen die geen add-on zijn, zullen dan voor bekostiging moeten worden opgenomen in de tarieven van de DBC zorgproducten.
De DBC-zorgproducten in het vrije (B-) segment kunnen door de ziekenhuizen en zorgverzekeraars navenant worden aangepast; de maximumtarieven van toepassingen binnen het gereguleerde (A-) segment moeten waar nodig worden aangepast door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De definitieve overhevelingslijst 2014 wordt vroeg bekend gemaakt, zodat de ziekenhuizen zich op tijd kunnen voorbereiden op deze overgang, die qua aantal en complexiteit veel ingrijpender zal zijn dan de versies 2012 en 2013.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee