Het Nederlands wetenschappelijk kankeronderzoek geldt als vooraanstaand in de wereld. Het kan echter nog een stuk beter wanneer de beste wetenschappers bijeen worden gebracht, zij nauwer gaan samenwerken, het onderzoek verder wordt geïntensiveerd en de resultaten uit huidig onderzoek nóg sneller worden vertaald naar betere diagnose en behandeling van mensen met kanker.

Oprichting virtueel topinstituut

Daarom wordt er nu naar een nieuw virtueel topinstituut toegewerkt. KWF, de ministeries van Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de topsector Life Sciences & Health ondersteunen de ambitie om tot dit instituut te komen. Vijf toponderzoekers uit verschillende onderzoeksinstituten schrijven hiervoor nu een wetenschappelijke strategie. Het centrum gaat de komende 10 jaar plaats bieden aan 1000 onderzoekers. Om deze ambitie te verwezenlijken is er 25 mln. euro per jaar nodig, naast ca. 50 mln. euro door inbreng van deelnemende instellingen aan bestaande infrastructuur en onderzoekers.

Autonoom instituut

Het nieuwe instituut is autonoom met een eigen visie, missie, ambitie en strategie. Elk jaar krijgen meer dan 100.000 Nederlanders kanker. Ruim 60% van deze patiënten overleeft de ziekte, 5 jaar na de diagnose. Het instituut beoogt de grenzen van wetenschappelijk kankeronderzoek te verleggen met als uiteindelijk doel kanker beter te behandelen, door nauwkeuriger diagnoses en meer effectieve behandelingen mogelijk te maken. De visie is dat met dit topinstituut meer uit wetenschappelijk onderzoek in Nederland kan worden gehaald dan nu het geval is.

Ambitieuze en effectieve aanpak

Volgens de initiatiefnemers verdienen patiënten een ambitieuze aanpak waarmee deze ziekte effectiever kan worden bestreden. Daarvoor is het belangrijk de Nederlandse toppositie op het gebied van kankeronderzoek te behouden en verder te versterken. In het verlengde hiervan wordt innovatie verder gestimuleerd, komt er meer hoogwaardige werkgelegenheid en verbetert bovendien ons investeringsklimaat. Kanker is en blijft voorlopig een grote maatschappelijk uitdaging. Medische innovaties moeten het verschil gaan maken voor onze toekomst.

Vertaalslag onderzoek naar behandeling

‘Het onderzoek naar de behandeling van kanker zit echt in een stroomversnelling’, zegt Jan Hoeijmakers, hoogleraar aan het Erasmus MC in Rotterdam in het FD van 12 april 2016. “Het komt nu aan op de vertaalslag van fundamenteel onderzoek naar de behandeling van patiënten. Daar schort het vaak nog aan en daar is ook een andere expertise voor nodig, bijvoorbeeld van kapitaalverstrekkers en farmabedrijven.”

Hoeijmakers is een van vijf wetenschappers die verantwoordelijk is voor de selectie van de onderzoeksgroepen die op het extra geld aanspraak kunnen maken. De onderzoeksgroepen worden niet samengebracht onder één dak, maar zullen wel gebruikmaken van de diensten van een nieuw ‘valorisatiecentrum’. Dit centrum begeleidt wetenschappers bij zaken als het aanvragen van patenten en het opzetten van een eigen onderneming. Bron: FD, 12 april 2016

Vijf toponderzoekers

De vijf toponderzoekers zijn naast prof. Jan Hoeijmakers, prof. Hans Bos, prof. Anton Berns, prof. Hans Clevers en prof. René Bernards. Op de KWF-site staat een korte video over het nieuwe instituut.

Meer informatie