Oudere kankerpatient vaak behandeling ontzegd

12 juni 2013 – De zorg is niet goed toegerust op de behandeling van oudere kankerpatiënten. KWF Kankerbestrijding luidt daarom de noodklok met de uitgave ‘Kanker en Ouderen – 65 redenen om vandaag te investeren in morgen’, een vertaling van het SCK rapport ‘Kanker bij Ouderen’.

Bij het stellen van de diagnose is 60% van de kankerpatiënten 65 jaar of ouder, ruim 40% is ouder dan 70 jaar. Door de dubbele vergrijzing en de opmars van kanker stijgt het aantal ouderen met kanker de komende jaren explosief. Tegenstrijdig genoeg is er een groot kennistekort over kanker bij ouderen en is het huidige zorgbestel slecht uitgerust voor deze omvangrijke groep. Met als gevolg dat ouderen worden overbehandeld en onderbehandeld. Zo krijgen ze medicijnen die veelal niet op hun leeftijdsgroep getest zijn en wordt behandeling zoals chemotherapie vaak ten onrechte ontzegd.

Leeftijdsdiscriminatie

Er is sprake van een grote kennisachterstand op het gebied van kanker bij ouderen. Ouderen met kanker zijn over het algemeen een stuk kwetsbaarder dan hun jonge medepatiënten. Comorbiditeit is een bekend probleem en vaak zijn er fysieke, cognitieve en sociale beperkingen. Deze aspecten maken de diagnostiek, behandeling en begeleiding erg complex. Leeftijd is daarbij geen maatstaf, vitaliteit van ouderen wel.

Aanbevelingen

KWF Kankerbestrijding doet een aantal aanbevelingen om de zorg voor ouderen met kanker te verbeteren:

  • meer onderzoek 
  • meer samenwerking tussen veldpartijen
  • integreren medische en geriatrische disciplines binnen zorg en onderzoek
  • meer betrekken van eerstelijnszorg
  • opleiden specialisten met het aandachtsgebied kanker en ouderen
  • (bij)scholen nieuwe en huidige zorgprofessionals op dit thema
  • voorlichting en preventie gericht op de ouderen en hun naasten 
  • aanstellen bijzonder hoogleraar ouderen en kanker

KWF Bijeenkomst 22 juni

KWF Kankerbestrijding vindt dat ouderen in complexe gezondheidssituaties, net als alle andere kankerpatiënten, recht hebben op de best mogelijke zorg. De organisatie maakt zich sterk om het thema ouderen en kanker hoger op de agenda te krijgen bij onderzoekers, zorgverleners, overheid en het onderwijsveld. Om partijen bij elkaar te brengen organiseert KWF Kankerbestrijding  op 22 juni a.s. een Meeting of Minds in Utrecht.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee