4 maart 2015

Ter gelegenheid van de internationale darmkankermaand roept de Europese organisatie van maag-lever-en darmartsen (UEG) Europese mannen en vrouwen boven de 50 op om zich te laten screenen op darmkanker. Tevens vraagt de UEG alle EU-landen om geavanceerde screeningtechnieken te gebruiken om de overlevingskansen van darmkankerpatiënten te vergroten.

Vroege diagnose vergroot overlevingskans

Darmkanker is de meest voorkomende vorm van gastro-intestinale kanker in Europa, met 342.137 nieuwe gevallen in de EU in 2012. Het is goed voor ongeveer de helft van alle gastro-intestinale maligniteiten in Europa en de jaarlijkse incidentie zal volgens voorspellingen stijgen met 12% in 2020. 

Simpele en efficiente technieken

Vroege opsporing resulteert in een 90-95% overlevingskans. Daarom roept de United European Gastroenterology (UEG) Europese mannen en vrouwen boven de 50 op om zich te laten screenen op darmkanker. Ter gelegenheid van de internatioinale darmkankermaand roept UEG tevens alle EU-landen op om geavanceerde screeningtechnieken te gebruiken om de overlevingskansen te vergroten.

Eenvoudige screening betekent meer deelname

Efficiënte en effectieve screening zal het gemakkelijker maken voor de Europeanen om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek en ervoor zorgen dat darmkanker zo vroeg mogelijk wordt opgespoord, waardoor duizenden patiënten succesvol behandeld kunnen worden, aldus UEG screening expert, Dr Monique van Leerdam van het AVL.

Screening in EU nog niet op gewenst niveau

Darmkanker is te behandelen wanneer het vroeg wordt ontdekt. Volgens een recente enquête blijkt dat darmkankerscreening programma’s nu goed zijn ingeburgerd in de meeste Europese landen, maar veel programma’s zijn nog niet op het gewenste niveau, de participatiegraad loopt sterk uiteen.

65% is wenselijk

Screeningprogramma’s variëren van heel weinig zoals 15% in Polen en 22% in België tot een deelnamegraad van 64% in Noorwegen en 70% in Finland. In het algemeen blijft deelname in heel Europa alarmerend laag. Het percentage van de in aanmerking komende volwassenen dat wordt gescreend is in veel lidstaten lager dan de 65%, die de Europese Commissie wenselijk acht en zoals reeds bereikt in de VS.

Bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Nederland is in 2014 gestart met het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het bevolkingsonderzoek is voor iedereen van 55 tot en met 75 jaar. Elke twee jaar ontvangen zij een uitnodiging voor een ontlastingstest. Het streven is om in 2019 het bevolkingsonderzoek volledig ingevoerd te hebben. Iemands geboortejaar bepaalt wanneer hij of zij voor het eerst een uitnodiging ontvangt.

Door het bevolkingsonderzoek darmkanker werd in Nederland vorig jaar een sterke toename gezien van darmkanker. De stijging kan vrijwel volledig worden toegeschreven aan de invoering van het bevolkingsonderzoek. Het aandeel patiënten met een vroeg stadium darmkanker (stadium I) nam toe van 18% in 2013 naar 23% in 2014 en het aandeel patiënten met een laat stadium (stadium IV) nam af van 24% naar 20%.

Meer informatie