Door de coronacrisis zijn mensen terughoudender om naar de huisarts of het ziekenhuis te gaan. Cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie laten in 2020 een lager aantal kankerdiagnoses zien. Ook bij huidkanker. Daarom roept het Tergooi ziekenhuis mensen op om verdachte plekjes op de huid op tijd te laten controleren. Temeer, omdat het aantal huidkankerpatiënten in Nederland de afgelopen jaren fors is gestegen.

COVID-19 pandemie

Als gevolg van de COVID-19 pandemie is het aantal kankerdiagnoses in Nederland in de periode maart-mei 2020 sterk gedaald (met 50%). De daling was bij huidkanker groter dan bij andere soorten kanker. In de loop van mei zette het herstel in en in juni/juli was het aantal diagnoses van huidtumoren zelfs hoger dan normaal. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie op basis van diagnoses in de landelijke pathologiedatabase. (Bron: website IKNL) Nu dreigt met de tweede corona-golf opnieuw dat mensen niet meer naar de arts gaan om een plekje te laten beoordelen.

Huidkanker stijgt snel

In Nederland is huidkanker de meest voorkomende vorm van kanker. Jaarlijks komen er bijna 70.000 nieuwe huidkankerpatiënten bij volgens het Integraal Kankercentrum Nederland. Dat betekent dat één op de vijf Nederlanders de diagnose huidkanker krijgt.

Bij het ontstaan van huidkanker is overmatige blootstelling (met name op jonge leeftijd) aan uv-straling van de zon en/of de zonnebank de belangrijkste risicofactor. Het aantal patiënten met huidkanker stijgt snel en zal de komende jaren blijven stijgen, dat blijkt uit het Rapport Huidkanker in Nederland (pdf). De meest voorkomende soorten huidkanker in Nederland zijn:

1. Basaalcelcarcinoom
2. Plaveiselcelcarcinoom
3. Melanoom

Het basaalcelcarcinoom is de meest voorkomende vorm en is goed behandelbaar. Plaveiselcelcarcinoom en melanoom komen minder vaak voor, maar kunnen wel uitzaaiingen veroorzaken waar patiënten uiteindelijk aan kunnen overlijden.

Check huid op verdachte plekken

Volgens de dermatologen van het Huidkanker ExpertiseCentrum Tergooi blijft het belangrijk om alert te blijven op een verdachte huidafwijking en deze tijdig te laten controleren. Bij huidkanker geldt vaak dat hoe sneller je erbij bent, des te beter deze te behandelen is. Als mensen huidafwijkingen ontdekken of een plekje niet vertrouwen, is het advies de huisarts of behandelend huidarts te raadplegen. Dermatoloog Alice Langeveld vertelt in een film hoe mensen zelf hun huid kunnen controleren.

Meer informatie