Minister Schippers (VWS) wil een brede, internationale aanpak van dure kankermedicijnen. Regeringen kunnen dat niet alleen en moeten steun zoeken bij betrokken organisaties, patiëntengroepen, kennisinstellingen en behandelaren. Schippers sprak hierover op de World Cancer Leaders’ Summit op 31 oktober 2016.

Stijging aantal kankerpatiënten

Het aantal kankerpatiënten stijgt fors. In 1990 kregen in Nederland iets minder dan 60.000 mensen kanker; het afgelopen jaar waren dat er 105.000. Tegelijkertijd stijgen de overlevingskansen aanzienlijk: inmiddels leeft 62% van de patiënten 5 jaar na de diagnose nog, terwijl dat 20 jaar geleden minder dan 50% was. Met inachtneming van de groeiende en ook steeds ouder wordende bevolking, neemt het aantal kankerpatiënten zelfs relatief af. Deze positieve ontwikkelingen zijn te danken aan innovaties: beter onderzoek, betere behandelingen en betere geneesmiddelen. Keerzijde van de medaille is dat nieuwe oncologische behandelingen veel geld kosten.

Europees manifest voor gelijke toegang

Schippers is in EU-verband bezig om met andere landen gezamenlijk prijsonderhandelingen over dure geneesmiddelen te voeren en meer te gaan samenwerken op het gebied van toegankelijkheid van nieuwe behandelingen.

In april 2016 nam Schippers het manifest ‘Access to Cancer Medicines’ van KWF Kankerbestrijding en de European Cancer League in ontvangst. Dit manifest heeft als doel om alle kankerpatiënten gelijke toegang tot medicijnen te geven. KWF initieerde vervolgens haar eigen coalitie met zusterorganisaties uit Europa. Tijdens de top in Parijs werd bekend dat zich inmiddels kankerbestrijdingorganisaties uit 12 landen hierbij hebben aangesloten, waaronder Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en België.

Schippers: “Ook de wetenschap, artsen- en verpleegkundigenorganisaties zijn nodig in dit verbond. Alleen samen kunnen we de druk voldoende opvoeren. Dat is nodig voor het behoud van de betaalbaarheid en toegankelijkheid van deze cruciale medicijnen.”

Meer informatie