De Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK) heeft het ministerie van VWS op 25 maart jl. gevraagd tijdig te starten met het uitwerken van oplossingen voor het laten doorlopen van overige urgente zorg, zoals de zorg voor kankerpatiënten.

Centrale coördinatie is nodig, omdat de druk op ziekenhuizen blijft toenemen. NFK bij de NZa de urgentie voor de kankerzorg in drie termijnen aangegeven.

Drie termijnen:

Voor de korte termijn voorbereiding voor een scenario waarin meerdere ziekenhuizen in code rood of zelfs code zwart terechtkomen. We bereiken dan namelijk de grenzen van de uitstelbaarheid van de kankerzorg. Hierbij is een goede balans in capaciteitsverdeling van o.a. zorgpersoneel, bedden en operatiekamers noodzakelijk.

Voor de middellange termijn veroorzaakt de uitgestelde zorg een hoge zorgvraag, wat nu al vraagt om oplossingen hoe aan die zorgvraag voldaan kan worden.

COVID-19 bljft nog lange tijd hoge druk leggen op de zorg. Dit is de nieuwe realiteit waarvoor scenario’s moeten worden uitgewerkt, zodat er ook op de lange termijn een goede balans komt tussen de COVID-19-zorg en de overige zorg, zoals oncologische zorg.

Ervaringen patiënten

NFK verzamelt op dit moment de ervaringen van duizenden kankerpatiënten over welke gevolgen zij ervaren door de coronacrisis.

Meer informatie