Om het perspectief van kankerpatiënten in Nederland versneld te verbeteren moet er een Nederlandse Kankeragenda komen. Die oproep doen KWF Kankerbestrijding, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-organisaties (NFK). Dit moet er onder andere voor zorgen dat de impact van kanker op patiënten en de maatschappij kleiner wordt en dat de 5-jaarsoverleving stijgt van 65% nu, naar 75% in 2031. Met deze agenda sluit Nederland aan bij het Europees kankerbeleid, dat op 3 februari in Brussel is gepresenteerd.

Verhogen 5-jaars overleving

“Binnen 10 jaar willen we het gemiddelde 5-jaarsoverlevingspercentage van 65% naar 75% verhogen. Om dit te bereiken is lef, leiderschap en de toezegging van alle betrokkenen nodig, inclusief de overheid”, aldus Johan van de Gronden, directeur van KWF.

Elk jaar overlijden er 45.000 mensen in Nederland aan kanker. Op dit moment zijn er 800.000 (ex-)kankerpatiënten in Nederland, in 2031 zijn dit er één miljoen. 1 op de 3 mensen krijgt in zijn of haar leven kanker. Het merendeel van de mensen die leeft na kanker ervaart nog klachten en belemmeringen. De impact van de diagnose kanker op patiënten en onze maatschappij als geheel is enorm. De initiatiefnemers willen de doelen binnen 10 jaar bereiken via een gezamenlijke aanpak en focus op meer preventie, eerdere opsporing en betere kwaliteit van leven voor (ex-)kankerpatiënten.

Meer informatie