HUKAs heeft de Vaste Kamercommissie van VWS opgeroepen tot meer aandacht gevraagd voor de preventie van huidkanker. De Huidkanker Stichting (HUKAs) maakt zich zorgen over deze afwachtende houding en roept politiek Den Haag op om ook tegen deze epidemie in actie te komen.

Huidkanker komt het meest voor

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Van alle nieuwe kankerpatiënten betreft het in méér dan de helft (52%) van de gevallen huidkanker. Daarmee komt huidkanker vaker voor dan borstkanker, darmkanker, longkanker en prostaatkanker bij elkaar opgeteld aldus HUKAs.

Het aantal gevallen van huidkanker is de afgelopen 30 jaar met 300% gestegen. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) voorziet een verdere stijging van jaarlijks bijna 67.000 nieuwe huidkankerpatiënten in 2017 naar bijna 90.000 (+35%) in 2027. Daarnaast wordt huidkanker een chronische aandoening. Ongeveer een derde van de patiënten ontwikkelt binnen vijf jaar (soms meermaals) opnieuw huidkanker. Veel huidkankerpatiënten blijven dan ook lang in zorg, voor nacontrole en zo nodig nieuwe behandeling.

Deze cijfers voorspellen een toenemende druk op de bemensbaarheid en betaalbaarheid, en daarmee ook op de kwaliteit van de huidkankerzorg. Achter deze cijfers schuilen talloze persoonlijke verhalen van patiënten. Verhalen die illustreren dat behandeling van huidkanker – of juist het nalaten daarvan – ontsierende littekens of zelfs ernstige verminking als blijvend zichtbaar resultaat kan nalaten.

Leefstijl is belangrijke veroorzaker

Huidkanker is een grotendeels leefstijl (zon- en zonnebankgedrag) gerelateerde en dus vermijdbare aandoening. Terwijl diverse landen werk maken van een gecoördineerde en continue aanpak van huidkankerpreventie, laat de Nederlandse overheid volgens HUKAs na om de onbenutte kansen actief te verzilveren. Door goede zonbeschermingsmiddelen op strategische plaatsen aan te bieden of het aanpassen van de omgeving door optimale (groene) schaduwcreatie rond plekken waar risicogroepen voor huidkanker (bijvoorbeeld kinderen, buitensporters of buitenwerkers) veel verblijven.

Meer informatie