De voorzitter van de vaste commissie VWS heeft op 8 december 2014 een petitie in ontvangst genomen over de Wet verbod verticale integratie. De petitie heeft betrekking op de implicaties voor de vrije artsenkeuze van de voorgenomen wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Ook wordt er aandacht gevraagd voor de gevolgen van het onderbrengen van het persoonsgebonden budget (pgb) in de Zorgverzekeringswet. De petitie werd aangeboden namens meer dan 70 maatschappelijke organisaties, waaronder VvAA, de Consumentenbond, AbvakaboFNV en een aantal zorgverzekeraars, zorgverleners en patiëntenorganisaties. De Eerste Kamer debatteert hierover op 8 en 9 december 2014.

Namens 5,5 miljoen Nederlanders

Het manifest voor behoud van vrije artsenkeuze wordt ondersteund door circa 70 maatschappelijke organisaties, die samen ruim 5,5 miljoen Nederlanders vertegenwoordigen. Partijen als de Consumentenbond, zorgverzekeraars, Abvakabo FNV, patiëntenorganisaties, Landelijk Platform GGZ en zorgverleners zoals KNMT en VPHuisartsen ondertekenden dit manifest evenals verschillende hoogleraren in de zorg. Ook tekenden bijna 160 duizend Nederlanders persoonlijk de petitie voor behoud van vrije artsenkeuze. Zij hopen dat de Eerste Kamer de wet tegenhoudt. De Landelijke Huisartsenvereniging LHV en de apothekersorganisatie KNMP staan niet onder de petitie hoewel ze wel tegen de wetswijziging zijn, aldus de NOS (7 december 2014).

Beroepsorganisaties

LHV en KNMP zijn erin geslaagd voor hun leden een uitzondering te krijgen. Ook na de wetswijziging mag iedereen – ongeacht het type afgesloten basisverzekering – zelf zijn huisarts en apotheek kiezen. Hetzelfde geldt voor andere eerstelijns hulpverleners, zoals fysiotherapeuten en wijkverpleegkundigen.

De overkoepelende artsenorganisatie KNMG is ook tevreden met dat onderhandelingsresultaat. Evenals de Orde van Medisch Specialisten. Voor de Orde was vooral van belang dat de veel duurdere restitutiepolis blijft bestaan, zodat burgers ervoor kunnen kiezen om een volledige vrije artsenkeuze te houden. Dat neemt niet weg dat veel leden van die organisatie de petitie wel steunen, zo meldt de NOS.

Artikel 13 Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeraars sluiten contracten met zorgverleners en zorginstellingen. Als een patiënt naar een behandelaar gaat met wie zijn zorgverzekeraar geen contract heeft, moet de zorgverzekeraar tot nu toe zo’n 80 procent van de kosten vergoeden. Dit geldt voor verzekerden met een naturaverzekering, wat het overgrote deel van de Nederlanders heeft. Als de Eerste Kamer akkoord gaat met het wetswijziging van minister Schippers hoeven zorgverzekeraars vanaf 2016 níéts meer te vergoeden als een verzekerde naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat.

Solidariteit onder druk

Als de Eerste Kamer akkoord gaat met de wetswijziging, vervalt daarmee voor Nederlandse burgers het recht om zelf een arts, zorgverlener of zorginstelling te kiezen. Die keuze kan en zal dan worden beperkt door de zorgverzekeraar. Volgens de organisaties zet dat de solidariteit tussen ziek en gezond en arm en rijk verder onder druk. Daarnaast maken de ondertekenaars zich zorgen over de macht in de zorg die steeds meer in handen komt van vier grote private zorgverzekeraars. Bovendien ontbreekt een solide financiële onderbouwing van de voordelen van de wetswijziging en kunnen de voorwaarden voor de wetswijziging zoals afgesproken in de Tweede Kamer niet worden uitgevoerd. De deugdelijkheid van het voorstel staat volgens de ondertekenaars – ook in een Europese context –  ter discussie.

Meer keuze

Minister Schippers bestrijdt dit. Wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet is niet in strijd met de Europese Patiëntenrichtlijn over grensoverschrijdende zorg, zo reageert zij in antwoord op Kamervragen. Volgens Schippers leidt het wijzigingsvoorstel tot meer polisvariatie, en daarmee ook van de keuzemogelijkheden van verzekerden. Want wie kiest voor een naturapolis met een lagere vergoeding heeft daar zelf mee ingestemd. De wijziging van artikel 13 betekent dat zorgverzekeraars niet langer verplicht zijn om patiënten te vergoeden die gebruikmaken van niet-gecontracteerde zorg.

Minister Schippers vindt de wijziging nodig om de doelstellingen van de Hoofdlijnenakkoorden medisch-specialistische zorg en ggz te kunnen realiseren.

Meer informatie