Om de expertise en kwaliteit van zorg voor de patiënt met schildklierziekten te blijven verbeteren, hebben diverse medisch specialisten uit verschillende ziekenhuizen in samenwerking met IKNL het initiatief genomen om de Dutch Thyroid Cancer Group (DTCG) op te richten.

Deze multidisciplinaire expertgroep wil de huidige behandelingen van schildklierkanker analyseren en vervolgens vanuit nieuwe inzichten de zorg voor de patiënt verbeteren.

Wie is DTCG?

De Dutch Thyroid Cancer Group (DTCG) is een landelijke multidisciplinaire onderzoeksgroep, die zich primair richt op de verbetering van schildklierkanker zorg. De DTCG doet dit door middel van een multidisciplinaire samenwerking om zo de behandelingen van de verschillende soorten schildklierkanker te analyseren en te innoveren. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan benigne schildklierpathologie.

Multidisciplinaire samenwerking

De basis van de DTCG is om gezamenlijk de dagelijkse zorg voor schildklier (kanker) patiënten te verbeteren. Dit kan het beste door via multidisciplinaire samenwerking de huidige behandelingen van schildklierkanker te analyseren en vervolgens vanuit nieuwe inzichten de zorg voor de patiënt verbeteren.

De DTCG omvat verscheidene specialismen zoals de chirurgie, nucleaire geneeskunde, endocrinologie en radiotherapie, maar ook de ondersteunende specialismen zoals de radiologie, pathologie en medische oncologie worden betrokken in de werkgroep.

Onderzoek en zorgpaden

Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van de organisatie en de structuur van het DTCG om daarnaast de verscheidene onderzoekprojecten, update van de richtlijn en gemeenschappelijke zorgpaden gestalte te geven. De DTCG biedt voor de toekomst een platform voor het uitwerken en coördineren van deze initiatieven.

Schildklierkanker

Schildklierkanker is een zeldzame vorm van kanker met een incidentie van ongeveer 700 patiënten per jaar. Het aantal patiënten met schildklierkanker is de laatste jaren gestegen. In 2000 kregen ongeveer 375 mensen deze vorm van kanker. In 2015 waren dat er 650. (Bron: website kanker.nl)
Veel meer vrouwen dan mannen krijgen deze vorm van kanker.Diagnostiek en behandeling vereisen expertise van vele disciplines.

Meer informatie