Specialisten op het gebied van zorg voor patiënten met een zeldzame vorm van kanker hebben het initiatief genomen voor het Dutch Rare Cancer Platform (DRCP). Op 2 juni 2020 werd de akte van oprichting getekend, een belangrijke mijlpaal voor de zeldzame kankers.

Overleving zeldzame kanker

De overleving bij zeldzame vormen van kanker is gemiddeld lager dan bij andere typen kanker. Hierin is weinig vooruitgang geboekt, onder andere door een gebrek aan klinisch onderzoek, behandelmogelijkheden en expertise voor deze patiëntgroepen.
Voor optimale diagnostiek, verhoogde deelname aan klinische studies en tijdige juiste behandeling is landelijke samenwerking cruciaal. Het DRCP heeft als doel om middels multidisciplinaire samenwerking, de kwaliteit van zorg en uitkomsten voor deze patiënten met een zeldzame kanker te verbeteren.

Meer informatie