8 juli 2015

Farmaceutische bedrijven gaan een aantal nieuwe, dure geneesmiddelen tegen kanker grotendeels zelf betalen als de medicijnen niet werken. De prijsafspraken zijn een reactie op de groeiende kritiek op de fabrikanten over de extreem dure kankergeneesmiddelen, aldus een bericht van de Volkskrant. Volgens Nefarma gaat het om een gezamenlijk probleem en zullen de innovatieve farmaceutische industrie, de overheid en zorgverzekeraars samen naar passende oplossingen moeten zoeken. 

Niet goed geld terug

Niet alle geneesmiddelen zijn even effectief bij alle patiënten. Als een middel erg duur is, zoals bij nieuwe kankermedicijnen, bestaat dus het risico dat onnodig hoge kosten worden gemaakt. Daarom gaan artsen bijhouden hoe het met kankerpatiënten gaat. Mocht het medicijn niet werken, krijgen zij de kosten voor een groot deel terug. "Het is een nieuwe trend onder fabrikanten," zegt Paul Korte, bestuurslid van koepelorganisatie Nefarma

Meerdere oplossingen

De fabrikanten denken ook na over andere  oplossingen, zoals afspraken over de prijs-volumeverhouding, zodat de prijzen dalen naarmate die worden voorgeschreven aan grotere groepen patiënten. Ook kunnen afspraken worden gemaakt over de maximale vergoeding per patiënt.

Gezamenlijk probleem

In een reactie op de berichten meldt Nefarma dat het geen zin heeft alleen naar de farmaceutische industrie te wijzen voor de oplossing voor betaalbare, innovatieve geneesmiddelen, omdat het niet uitsluitend een prijsprobleem, maar ook een financieringsprobleem bij de overheid en de zorgverzekeraars is. De overheid en de zorgverzekeraars hebben fors bezuinigd; op geneesmiddelen in de zogenoemde extramurale zorg is wel 1 miljard bespaard. Dat geld vloeit nu niet terug naar innovatie. Terwijl farmabedrijven enorm investeren in nieuwe geneesmiddelen. Let wel: een nieuw medicijn ontwikkelen kost gemiddeld zo’n 2,5 miljard. Daarnaast ontwikkelt de industrie ook steeds meer precisiemedicijnen voor kleine groepen patiënten, die leiden tot een hogere prijs per patiënt.

Meer informatie