Operatiesterfte na kankerchirurgie sterk gedaald

18 november 2013

19 november 2013

De operatiesterfte na kankerchirurgie is sterk gedaald in Nederland. Dit blijkt uit recente gegevens van IKNL op basis van de Nederlandse Kankerregistratie. Het proefschrift van Ronald Damhuis ‘Determinants of Postoperative Mortality after Cancer Surgery’ geeft inzicht in de ontwikkeling van de operatiesterfte in de afgelopen 25 jaar en de factoren die daarbij een rol spelen.

In het onderzoek heeft IKNL de resultaten in de periode 2010-2012 vergeleken met de resultaten in de 2007-2009. Het blijkt dat de operatiesterfte met bijna een kwart is gedaald. Bij longkankeroperaties was er als enige geen verbetering. Operatiesterfte wordt gedefinieerd als het percentage geopereerde patiënten dat binnen dertig dagen na de operatie overlijdt.

  2007-2009 2010-2012 % daling
Maag 6,6% 5,6% 15
Dikke darm 5,8% 4,4% 24
Alvleesklier 5,6% 3,9% 30
Cardia 4,4% 3,3% 25
Slokdarm 3,6% 3,2% 11
Endeldarm 3,1% 2,3% 26
Long 2,5% 2,5% 0
Blaas 2,5% 2,1% 16
Nier 1,4% 0,9% 36
Prostaat 0,3% 0,2% 33

Verklaring daling operatiesterfte

Er zijn verschillende factoren die de daling van operatiesterfte na kankerchirurgie kunnen verklaren:

  • De afgelopen jaren zijn chirurgische behandelingen van kanker geconcentreerd in hoog-volume centra. De centra beschikken over meer ervaring en expertise.
  • De opkomst van de endoscopische chirurgie waarbij minder weefselschade optreedt.
  • Er is meer aandacht voor uitkomsten van zorg. Zowel zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, ziekenhuizen als medisch specialisten streven naar transparantie, zodat de patiënt kan kiezen voor het ziekenhuis met de beste resultaten.
     

Promotie Ronald Damhuis: ‘Determinants of Postoperative Mortality after Cancer Surgery’

Het promotieonderzoek van Ronald Damhuis (onderzoeker IKNL) ligt in het verlengde van deze recente gegevens. Het proefschrift ‘Determinants of Postoperative Mortality after Cancer Surgery’ geeft inzicht in de ontwikkeling van de operatiesterfte in de afgelopen 25 jaar en de factoren die daarbij een rol spelen. Het onderzoek toont aan dat operatiesterfte een kritische indicator is. Voor het monitoren van kleine ziekenhuizen is het nodig gegevens over meerdere jaren te combineren. Correctie voor samenstelling van de patiëntenpopulatie is wenselijk om de resultaten goed te kunnen beoordelen.

De studies in zijn proefschrift zijn gebaseerd op gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie en op gegevens van registraties in Vlaanderen, Engeland en Noorwegen. Ronald Damhuis promoveerde op 17 oktober 2013 aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee