19 mei 2014

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ en Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven gaan intensiever samenwerken op het gebied van oncologische zorg. De samenwerking is erop gericht om de zorg voor kankerpatiënten te optimaliseren. De overeenkomst tussen de twee ziekenhuizen is tevens een belangrijke stap in de ontwikkeling van het Oncologienetwerk Zuid Oost Nederland, een samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen in de regio Limburg en Zuidoos-Brabant.

Eerste stap netwerk oncologische zorg

De wens om de zorg voor kanker te optimaliseren is begin dit jaar al uitgesproken door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Daartoe is de regio Zuid Oost Nederland als eerste gestart met het opzetten een zogeheten oncologienetwerk. Dat betekent dat ziekenhuizen, (huis)-artsen en specialisten intensiever met elkaar samenwerken in netwerkverband en kennis en expertise met elkaar delen. Op termijn zullen verschillende ziekenhuizen in Limburg en Zuidoost-Brabant deel uit gaan maken van het netwerk.

Zorg wordt individueler en complexer

Het aantal kankerpatiënten groeit gestaag en medische innovaties vergroten het aanbod aan behandelmogelijkheden. Dat maakt dat de oncologische zorg individueler en complexer wordt. “Deze ontwikkelingen vragen in de toekomst dan ook om steeds intensievere samenwerkingen,” licht Guy Peeters, voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC+ toe. “Wij delen als Universitair Medisch Centrum graag onze kennis met omliggende ziekenhuizen. De samenwerking met Máxima MC past dan ook uitstekend bij de ambitie om oncologische zorg te optimaliseren.”

Zorg afstemmen

Jan Harm Zwaveling, bestuursvoorzitter Máxima Medisch Centrum, ziet ook de mogelijkheden van verregaande samenwerking: “Je kunt je als zorginstelling niet specialiseren in de behandeling en zorg van alle typen kanker. Daarom willen wij het maken van onderlinge afspraken en overleggen stimuleren. Uiteindelijk kan de patiënt in zijn eigen ziekenhuis terecht voor de best mogelijke zorg.”

Kennis delen

De voornaamste reden om samenwerkingen in de oncologische zorg aan te gaan is dat expertise kan worden gedeeld en protocollen op elkaar kunnen worden afgestemd. Zo zal bijvoorbeeld overleg plaats vinden tussen specialisten van verschillende ziekenhuizen om specifieke casussen te bespreken. “We werken dan ook steeds verder toe naar het denken in termen van ‘ons’ in plaats van ‘wij’ en ’zij’ als het op oncologische zorg aankomt,” zegt medisch oncoloog Vivianne Tjan-Heijnen van Maastricht UMC+. Medisch oncoloog Art Vreugdenhil van Máxima MC bevestigt dat: “De kwaliteit van de zorg wordt wederzijds beter. Bovendien genereert het meer onderzoeksmogelijkheden.”

Meer informatie