De behandeling met medicijnen op basis van individuele kenmerken van een patiënt, zoals erfelijke eigenschappen, biedt veel kansen om therapieën per patiënt effectiever te maken. Maar er zijn ook nog veel uitdagingen, volgens het RIVM.

Erfelijke informatie

Een van de uitdagingen is het gegeven dat erfelijke informatie van een persoon  maar een deel betreft om een ziekte effectief te behandelen met medicijnen. Ook andere factoren kunnen een rol spelen, zoals leeftijd, geslacht, eetgewoonten, aanwezigheid van andere ziekten en gebruik van verschillende medicijnen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS, naar de kansen en uitdagingen van personalised medicine.

Individuele behandeling

De behandeling van de patiënt op basis van zijn unieke kenmerken, is een relatief nieuw begrip in de medische wereld en sterk in opkomst. Sommige mensen hebben door hun erfelijke eigenschappen meer kans op ernstige bijwerkingen. Anderen zijn veel gevoeliger voor een medicijn en hebben daardoor een andere dosis nodig.

Kankerbehandeling

Genetische eigenschappen van tumoren bij kanker kunnen per patiënt verschillen. Dat biedt mogelijkheden om meer op het individu afgestemde behandelingen aan te bieden.

Uitdagingen

Voor een optimale inzet van personalised medicine moeten volgens RIVM nog vraagstukken worden opgepakt, zoals:

  • Optimaal gebruik van beschikbare gegevens en eigenschappen van patiënten voor onderzoek
  • Goede vertaalslag van onderzoeksresultaten naar behandeling in de praktijk
  • Afstemmen opleiding van artsen en apothekers op deze ontwikkelingen
  • Oplossing vinden voor privacy en beheer van patiëntgegevens
  • Onderzoeken of actuele zorg in Nederland goed is ingericht op individuele behandelingen.

Meer informatie