Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft de Verwijsgids Kanker gelanceerd. Dit is de eerste landelijk dekkende sociale kaart voor aanvullende zorg en begeleiding bij kanker, op ieder moment na diagnose.

In de Verwijsgids Kanker staan onder meer gegevens van individuele zorgverleners, instellingen en patiëntenorganisaties. Patiënten en naasten kunnen Verwijsgids Kanker rechtstreeks raadplegen. De postcodefilter maakt het mogelijk om zorg zo dicht mogelijk bij huis te selecteren.

Kanker wordt chronische ziekte

Het aantal nieuw gediagnosticeerde  kankerpatiënten stijgt en mensen met kanker leven langer. Daardoor krijgen steeds meer patiënten te maken met de gevolgen van hun ziekte, behandelingen en nazorg.

Voor de Volkskrant onderzocht IKNL bij vijftien vormen van kanker hoeveel patiënten bij de diagnose al uitzaaiingen hadden en hoeveel procent na 5 en 10 jaar nog in leven was. De 5-jaarsoverleving nam in 20 jaar tijd toe van gemiddeld 6,9 naar 8,6 procent, de 10-jaarsoverleving steeg in vijftien jaar tijd van gemiddeld 3,5 procent naar 4,4 procent. Spectaculair is die toename nog niet, zegt Bart Kiemeney, hoogleraar kankerepidemiologie aan het Radboudumc in de Volkskrant. Chronische kanker is een trend van de laatste jaren, zegt hij: de afgelopen tijd zijn veel nieuwe medicijnen op de markt gekomen maar de effecten daarvan zijn in de cijfers nog niet zo zichtbaar. (Bron: Volkskrant 12 november 2016)

Meer aanvullende zorg en begeleiding

Uit onderzoek blijkt volgens IKNL dat circa 30% van de mensen met kanker behoefte heeft aan aanvullende zorg en begeleiding. Veelvoorkomende problemen zijn: angst, vermoeidheid, stress, somberheid en het omgaan met de blijvende (fysieke) gevolgen van hun ziekte. Met als mogelijke gevolg: een verminderde arbeids- en maatschappelijke participatie en een lagere kwaliteit van leven. Voor patiënten, naasten en verwijzers is het van belang om te weten waar (bij hen in de buurt) deskundige en betrouwbare ondersteunende behandeling- en begeleidingsmogelijkheden te vinden zijn. Daarvoor is de Verwijsgids Kanker ontwikkeld.

Sociale kaart voor aanvullende zorg

In de Verwijsgids Kanker zijn gegevens opgenomen van individuele zorgverleners. Daarnaast staan in de gids gegevens van psycho-oncologische centra, revalidatie-instellingen, re-integratiebureaus, inloophuizen en patiëntenorganisaties. Ook (online) zelfhulpprogramma’s en groepscursussen zijn te vinden in de gids. In de toekomst komen daar ook gegevens bij over palliatieve zorg, zoals hospices.

Meer informatie