Veel mannen met niet uitgezaaide prostaatkanker hebben een onduidelijk beeld van de verschillen tussen hun behandelopties. Dit kan na de behandeling leiden tot teleurstelling en onverwachte bijwerkingen. Zo blijkt uit onderzoek van het Antoni van Leeuwenhoek(AVL) en UMC Utrecht onder leiding van onderzoeker Marie-Anne van Stam. Het onderzoek is gepubliceerd in BJU International.

Belangrijkste behandelopties

De belangrijkste behandelopties van prostaatkanker zijn bestraling, het operatief verwijderen van de prostaat en ‘actief volgen’. (Bij actief volgen wordt de ziekte goed in de gaten gehouden en pas ingegrepen als de tumor groeit).

De drie opties bieden dezelfde levensverwachting, maar hebben verschillende bijwerkingen. Patiënten die geopereerd worden hebben meer kans op urine-incontinentie en erectiestoornissen, terwijl bestraling vaker samengaat met darm- en blaasproblemen.

Samen met de medisch specialist kiest de patiënt welke behandeling het best bij hem past. “Als mannen echter geen goed beeld hebben van de verschillen tussen de behandelingen, kunnen ze ook geen weloverwogen keuze maken,” aldus onderzoekster Marie-Anne van Stam.

Belangrijkste uitkomsten onderzoek

De studie toont aan dat slechts een derde van de patiënten met gelokaliseerde prostaatkanker begrijpt dat het operatief verwijderen en bestralen van de prostaat even effectief zijn. En meer dan de helft van de patiënten heeft geen goed beeld van de verschillen in bijwerkingen tussen opereren en bestralen. Daarbij weet slechts een klein deel (20%) van de mannen dat de overlevingskans voor mannen die actief gevolgd worden gelijk is aan mannen die direct overgaan tot bestralen of operatie. Bovendien denkt een groot deel van de mannen (45%) dat vrijwel elke man die start met actief volgen uiteindelijk behandeld wordt, terwijl uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft nooit een behandeling nodig heeft.

Rol van behandelaren

Volgens Van Stam is het belangrijk dat medisch specialisten voorafgaand aan de behandelkeuze nagaan of de patiënt een goed beeld heeft van de behandelingen en hun mogelijke bijwerkingen.

Uit het onderzoek bleek ook dat patiënten die een verpleegkundig specialist of radiotherapeut spraken na het gesprek met de uroloog, de verschillen tussen de behandelingen beter begrepen.

Meer informatie