De Stichting Dutch Uro-Oncology Studygroup (DUOS) maakte een samenvatting van belangrijke ontwikkelingen die werden gepresenteerd tijdens de ASCO 2017. Waaronder aandacht voor nieuwe studie uitkomsten voor de behandeling van prostaatkanker.

Androgeen Deprivatie Therapie

DUOS noemt met name de toevoeging van abiraterone aan Androgeen Deprivatie (castratie) Therapie (ADT) bij mannen, die bij de diagnose prostaatkanker al uitzaaiingen hebben. Dit is dezelfde groep patiënten, waar in 2014 en 2016 overlevingswinst werd vastgesteld door zes kuren docetaxel chemotherapie toe te voegen aan de ADT.

CHAARTED EN STAMPEDE

Bij eerdere CHAARTED en STAMPEDE studies werd anderhalf jaar overlevingswinst bereikt in vergelijking met ADT alleen. Vooral bij patiënten met meerdere uitzaaiingen in botten of organen. Bij patiënten met minder uitzaaiingen, of bij patiënten die eerder werden behandeld voor prostaatkanker, is er geen overtuigend bewijs voor het nut van vroege toevoeging van chemotherapie.

STAMPEDE 2

Tijdens ASCO 2017 werden twee studies gepresenteerd die elkaar steunen; LATITUDE en STAMPEDE deel 2. Beide studies onderzochten de toevoeging van 1000 mg abiraterone en 5 mg prednison aan ADT, waarbij de controlegroep alleen ADT kreeg.

In de STAMPEDE 2 studie had de ADT plus abiraterone groep een significant overlevingsvoordeel ten opzichte van de ADT alleen groep. Vergelijkbaar met de winst die bereikt wordt met toevoeging van docetaxel.

Voor details STAMPEDE 2 studie zie website DUOS.

LATITUDE

LATITUDE is een formele registratiestudie. De uitkomsten zullen ook worden gebruikt om in de castratie naive setting een indicatie te krijgen. LATITUDE  liet eveneens een duidelijk overlevingsvoordeel zien en was positief op alle secundaire eindpunten (tijd tot progressie, tijd tot bot events, tijd tot nieuwe behandeling). Hier leken de uitkomsten met name ook in de controlegroep overeen te komen met de CHAARTED populatie.

Voor details LATITUDE zie website DUOS.

Meer informatie