De afgelopen jaren heeft Sanofi kinderoncologie zeer actief ondersteund. Sanofi is één van de weinige bedrijven die geneesmiddelen specifiek voor de behandeling van kinderkanker heeft ontwikkeld.

Speciaal ontwikkeld voor kinderen

Vaak worden oncologische geneesmiddelen allereerst ontwikkeld voor volwassenen. In sommige gevallen worden geneesmiddelen later doorontwikkeld voor kinderen. Sanofi heeft 2 oncologische geneesmiddelen die vanaf het begin voor kinderen zijn ontwikkeld:

  • Evoltra® (clofarabine): Behandeling van acute lymfoblastische leukemie (ALL) bij pediatrische patiënten met een recidief of die refractair zijn na minimaal al met twee eerdere regimes te zijn behandeld en waarbij van geen van de andere behandelopties mag worden verwacht dat deze in een blijvende reactie resulteert.
  • Fasturtec® (rasburicase): Behandeling en profylaxe van acute hyperuricemie om acuut nierfalen te voorkomen bij volwassenen, kinderen en adolescenten (0 tot 17 jaar) met hematologische maligniteiten met een hoge tumorlast en kans op een snelle tumorlyse of inkrimping bij het starten van de chemotherapie.

Doorontwikkeld voor kinderen

Op dit moment wordt een voor volwassenen geregistreerd geneesmiddel voor de mobilisatie van stamcellen wereldwijd onderzocht voor de veilige toepassing bij kinderen:

  • Mozobil® (plerixafor): Mozobil is, in combinatie met G-CSF, geïndiceerd voor het stimuleren van de mobilisatie van hematopoëtische stamcellen naar het perifere bloed, ten einde deze te verzamelen en vervolgens te gebruiken voor autologe transplantatie bij patiënten met een lymfoom of multipel myeloom waarbij hematopoëtische stamcellen niet goed zijn te mobiliseren

In Nederland werken 2 onderzoekscentra mee aan deze registratiestudie.

Onderzoek in Nederland faciliteren

Sanofi vindt het belangrijk om het onderzoek met kinderen in Nederland te faciliteren. Het bedrijf was nauw betrokken bij de oprichting van het Nederlandse Medicines for Children Research Network (MCRN) in 2008.