24 juni 2015

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) maakt zich grote zorgen over de bekostiging van dure behandelingen, in het bijzonder van dure geneesmiddelen. Kankerpatiënten krijgen niet altijd of niet direct de beste behandeling, omdat deze te duur is, aldus een nog niet openbaar onderzoek van hoogleraar Interne Geneeskunde van het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) Kees Punt vorige week in de media. Daarom start de FMS een onderzoek onder haar eigen achterban. 

Doel van het onderzoek is om inzichtelijk te krijgen of medisch specialisten worden beperkt in hun professionele autonomie en welke redenen hieraan ten grondslag liggen. 

Onacceptabel

Marcel Daniëls, bestuurslid van de Federatie: “Het is voor patiënten al minder wenselijk als zij alleen vanwege de kosten van een geneesmiddel of behandeling naar andere ziekenhuizen moeten worden doorverwezen, maar het is onacceptabel als zij vanwege het geld deze medicijnen of behandeling in het geheel niet krijgen.”

Steeds grotere kostenpost

Dure geneesmiddelen vormen een steeds grotere kostenpost. Elk jaar komen er in hoog tempo nieuwe medicijnen bij. Ziekenhuizen moeten de dure geneesmiddelen betalen uit hun reguliere budget. Tachtig procent van de ziekenhuizen levert meer dure medicijnen aan haar patiënten dan dat ze vergoed krijgen. Het bedrag dat niet vergoed wordt varieert van enkele tonnen tot € 4 miljoen per ziekenhuis per jaar, zo maakte de NVZ onlangs bekend.

Kwaliteit zorg in gevaar

De kwaliteit van zorg komt in gevaar als ziekenhuizen de kosten van dure geneesmiddelen niet kunnen betalen. Immers dat zou kunnen betekenen dat medisch specialisten beperkt worden in de behandelmogelijkheden voor de patiënt en dat de kosten van de behandeling daarmee een onderwerp wordt in de spreekkamer. Dat mag niet gebeuren volgens FMS. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij optimaal behandeld worden.

Richtlijnen leidend

Medisch specialisten zijn zich bewust van de noodzaak tot doelmatige keuzes in de zorg. Tegelijkertijd heeft de medisch specialist ruimte nodig om (nieuwe) behandelingen en geneesmiddelen in te kunnen zetten bij patiënten die dit nodig hebben. Daarom stellen de beroepsgroepen richtlijnen op waarbij kwaliteit en veiligheid van zorg het uitgangspunt zijn, naast doelmatigheid van zorg. Die richtlijnen moeten leidend zijn, niet de kosten. 

Melden aan Federatie

Medisch specialisten met vragen of opmerkingen over dure therapieën worden opgeroepen dit te melden aan de Federatie via het Kennis- en Dienstverleningscentrum via 030-2823666 of info@demedischspecialist.nl.

Meer informatie