Op 11 oktober jl. promoveerde Berdien Oortgiesen (UMCG) naar real life studies op het gebied van de medicamenteuze behandeling van multipel myeloom en de complicaties van deze aandoening. De onderzoeken zijn geïnitieerd binnen het Friese HemoBase-onderzoeksverband, dat richt zich op een populatie breed wetenschappelijk onderzoek in de hemato-oncologie.

Nieuwe behandelingsmogelijkheden

De onderzoekster toont aan dat nieuwe mogelijkheden de behandelingen van sommige multipel myeloompatiënten hebben verbeterd. Tegelijkertijd heeft een deel van de patiënten nog steeds behoefte aan meer gepersonaliseerde behandelingen. Zo bleek bijvoorbeeld dat de introductie van bortezomib in de behandeling van multipel myeloompatiënten een gunstig effect heeft op de dialyse-afhankelijkheid. Tegelijkertijd is het risico op botbreuken bij deze patiënten onverminderd hoog.

Vitamine D

Daarnaast is zenuwschade een veelvoorkomend probleem. Uit haar onderzoek bleek een verband tussen een tekort aan vitamine D en zenuwschade. Oortgiesen heeft de implicaties van vitamine D voor de toepassing bij zenuwschade verder onderzocht door een doseringsschema op te stellen met hoge doses vitamine D. Twee derde van de studiepopulatie behaalde na zes maanden een adequaat vitamine D. Ook werd aan het einde van de onderzoeksperiode een significante afname van de zenuwschade waargenomen. Verdere research is nodig om het effect van vitamine D-suppletie op de prevalentie en ernst van zenuwschade bij nieuw gediagnosticeerde multipel myeloompatiënten te onderzoeken.

Meer informatie